Vertrek F. van der Velde en de bouw van een nieuwe woonwijk

Op deze pagina wordt de verandering rond het terrein van F. van der Velde in woord en beeld gebracht. Het verhaal begint met de brand medio 80’er jaren en gaat door tot het begin de de bouw van woonwijk de Singels eind 2001.

De opbouw van het imperium van F. van der Velde is hier te vinden.

In 1985 voltrok zich in Bakkeveen een ramp. Er was brand uitgebroken bij de grootste werkgever: Groothandel F. van der Velde B.V.. Met uitzondering van de showroom en een deel van de kantoren viel het gehele complex ten prooi aan de vlammen.

Maar na ruim een jaar was het gehele bedrijf herbouwd en weer veel groter geworden.

Eind februari 2000 is er een definitief einde gekomen aan meer dan 50 jaar Van der Velde in Bakkeveen: de verhuizing naar industrieterrein Drachten Azeven. Voor een groot aantal medewerkers uit Bakkeveen zal het fietstochtje wat langer worden (of wellicht de auto??). En hoe het verder gaat in Bakkeveen ?? (bepaald niet slecht).

Hieronder en op de onderliggende pagina’s de foto’s van het vertrek en de nieuwbouw te Drachten-Azeven.

 

De foto’s hieronder geven een indruk van de nieuwe vestiging van Sligro – F. van der Velde.

De afbraak en bezwaar ?!?!

Foto’s Willem Dolstra.

 

In het dorp waren al vele discussies of de kruising met de Foarwurkerwei (de doorgaande weg) niet te gevaarlijk zou worden.
Na vele discussies had niemand een formeel bezwaar ingediend. Maar bewoners aan de overzijde van de vaart hebben besloten toch een bezwaarschrift in te dienen. Het echtpaar Hoogenboom/Van Brussel heeft voornamelijk bezwaar tegen het kappen van een groot aantal bomen en de plaats van de ontsluitingsweg.

De gemeente is geen voorstander van verplaatsing van de straat naar het noorden tegenover de uitgang van de Merskekamp. Maar ook hier hebben (andere) bewoners bezwaren doordat vooral tijdens donker men geconfronteerd zal worden met de lichten van vertrekkende auto’s uit de woonwijk aan de overzijde van de vaart. Ook de gemeente zou er dan een bouwterrein bij inschieten.

Situering van de uitgang tegenover de Merskekamp geeft voor de (verre) toekomst betere mogelijkheden om tot een goede ontsluiting van Bakkeveen te komen: het lokale verkeer richting Drachten kan dan het centrum mijden.[september 2000; begin januari 2001 is nog niet duidelijk hoe het recht z’n loop zal hebben].

Onderstaande foto’s zijn van oktober 2000.

De afbraak van het gebouwen complex van F van der Velde B.V. Het einde van een belangrijke economische periode in Bakkeveen.

Onderstaande foto’s zijn van zaterdag 11 november 2000 ’s middags.
De laatste loodjes van het verwijderen van de hallen van het voormalige bedrijf van F. van der Velde.
Nog een paar maanden en het bouwrijp maken van dit 4 hectare grote terrein voor woningbouw kan beginnen.

Recent is bekend geworden dat Fokke en Marcel van der Velde Herberg “De Vijfsprong” in centrum Bakkeveen hebben gekocht. Volgens de Leeuwarder Courant van vrijdag 15 december 2000 wordt er een Schnitzel restaurant in gevestigd. In ieder geval wordt er groots verbouwd, zodat er o.a. een zaal voor 200 personen wordt gecreëerd. Men zal zich, naar verluidt, richten op groepen die wat te vieren hebben en daarbij tevens lunch of diner willen gebruiken.
Hieronder zijn de laatste restanten te zien van de voormalige gebouwen van groothandel F. van der Velde. Nog een paar maanden en de eerste bouwactiviteiten van de nieuwe wijk van Bakkeveen zullen te zien zijn.

Onderstaande foto’s zijn van zaterdagnamiddag 16 december 2000. Zo ongeveer de kortste dag van het jaar.

Onderstaande foto’s zijn van vrijdag 22 december rond de middag (vlak voor kerst).

 

Alle muren en spanten zijn verdwenen. De laatste vloeren worden door hydraulische graafmachines verwijderd en aan de puinbreker aangeboden. Wat binnenkort nog rest: een grote bult puin en de zendmast van Libertel. Maar ook deze laatste zal binnenkort verplaatst worden. Over een jaar, eind 2001, zal dit terrein er waarschijnlijk heel anders uitzien (de eerste huizen al bewoond ??)

De terreinen zijn zo ongeveer leeg en gereed om bouwrijp gemaakt te worden (begin februari 2001; zie ook de foto’s). De verkoop van bouwpercelen is ondertussen in volle gang.
Maar hoe zal de inrichting exact worden ??
Het nieuwe bestemmingsplan ligt ter inzage. Vooral de verkeerssituatie is in de bestaande plannen verre van optimaal. Hieronder de start van een actie om de gemeente op andere gedachten te brengen.

Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland

Van 12 februari 2001 tot 12 maart 2001 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Bakkeveen-De Singels” ter inzage en is er gelegenheid om zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken bij de gemeente. Het plan voorziet in een dorpsuitbreiding van ongeveer vijftig woningen op het voormalige Van der Velde-terrein. De toegangsweg tot de nieuwe woonwijk loopt volgens het plan langs Food Planet De Kolk aan de Foarwurkerwei.

De verkeerssituatie langs de Foarwurkerwei richting De Brink is gevaarlijk en onoverzichtelijk. Parkerende auto’s rond het cafetaria zorgen vaak voor verstoppingen. De komst van een Alpenrestaurant in het voormalige restaurant de Vijfsprong maakt dat er nog meer auto’s zullen parkeren op en om De Brink dan thans het geval is. De aanleg van de toegangsweg tot de nieuwe wijk zo dicht bij De Brink verscherpt deze problematiek nog meer. Daarom moet die toegangsweg tot de nieuwe wijk verplaatst worden. Daarmee wordt ook de mogelijkheid open gelaten om later via een brug een verbinding te maken tussen de nieuwe wijk en de dorpskern aan de overkant van de vaart.

Ik dring daarom aan op verplaatsing van de toegangsweg tot de nieuwe wijk in westelijke richting.

Naam

Adres

Handtekening

Door nu te tekenen maakt u dit standpunt kenbaar aan de gemeente. Wanneer de gemeente niet bereid is het bestemmingsplan aan te passen, zal mede op basis van uw handtekening een bezwaarprocedure worden ingesteld.

Onderstaande foto’s zijn van vrijdag 22 december rond de middag (vlak voor kerst)

Geplaatst in: 2000-gebeurtenissen

Geef een reactie