Vakantiecentrum ,t Hout (Wd607)

Pbrk.ca 1965, pz.8+2ct. Foto JosPe Verz. aan dames en heren ambtenaren, afd. financien en belastingen, Stadhuis Leeuwarden. Afz. een heleboel namen. Auto = Renault Dolphine Links = Ford 12M

Geef een reactie