Uitbreiding De Drie Provincien

Allardsoog, horecagelegenheid  “De Drie Provinciën”

Gebouwd in de jaren twintig van de vorige eeuw. Misschien was Hendrik Huizing (Hendrik Huus) niet de eerste bewoner van “De Drie Provinciën “ , hij was wel de meest charismatische uitbater van dit café . Hij was behalve kroegbaas ook nog eens boer.

Er komt op 15 november 1935 bij de gemeente Norg een verzoek binnen om een bouwvergunning te verlenen voor: ‘ een gedeeltelijke uitbreiding van de bestaande verlofzaak ‘.  Aannemer: Turksema uit Zevenhuizen.
Aard van het werk: ‘ het aanbouwen van een gelagkamer, tevens dienstdoende als danszaal ‘.
Het oude, bestaande  gedeelte van het pand bestaat uit een café, kamer, toilet en schuur. Op de tekening geen melding van een keuken of slaapkamer (s)

Op 12 december 1935 verleent de gemeente Norg de bouwvergunning .

Helaas is de blauwdruk- en zijn de andere tekeningen – niet duidelijk gekopieerd.

Op 22 maart 1950 vraagt Huizing opnieuw om een bouwvergunning . Het betreft het bouwen van een bergplaats. Op het formulier voor de bouwaanvraag wordt gesteld; ‘ Ter voldoening aan het desbetreffende voorschrift volgt hier een nauwkeurige  opgave van de aard, de bestemming en de plaats der uit te voeren werken’.
Huizing antwoordt: Bijgebouw met bestemming als bergplaats waaraan veel behoefte. Bouwkosten: f 1360,-

Op 29 maart verleent de gemeente Norg de bouwvergunning.

 

Rond 1952 wordt J. Groefsema  (landbouwer uit St. Maarten) eigenaar van het café. Zijn zoon Wietze zal het bedrijf gaan runnen.

Op 14 maart 1956 komt Wietze met een bouwaanvraag voor het verbouwen van café “De Driesprong “ . De bouwsom bedraagt f 9.700,-

In februari 1956, dus vóór de verbouwing ziet het pand er als volgt uit:

Links, met plat dak, de danszaal met toneel. Voor, in het oude gedeelte, het café (met buffet) en rechts daarnaast een slaapkamer.                                          De schuur is als volgt ingericht: dorsvloer, hooivak, paardenstal, koestal. Bij de verbouwing wordt er een keuken, slaapkamer, berging, slaapkamer en trapportaal bijgevoegd.

Er komt op 15 december 1961 een aanvraag voor het plaatsen van een benzinepompinstallatie. De vergunning wordt verleend op 19 januari 1962

 

 

4 reacties op “Uitbreiding De Drie Provincien

 1. Wybren van Os zegt:

  Bij het graven in mijn archief van de volkshogeschool kwam ik nog wat bijzonderheden tegen betreffende De Drie Provinciën.

  Op 22 september 1960 schrijft Wietze Groefsema een brief aan de gemeente Norg waarin hij zich beklaagt over het feit dat hij geen volledige vergunning heeft. Hij mag dranken schenken met niet meer dan 15% alcohol.
  Citaat uit die brief: “Gedurende al die jaren dat ik mijn café exploiteer heb ik steeds gevoeld dat het voor een goede exploitatie noodzakelijk is dat in mijn riante en moderne zaak een volledige vergunning wordt geplaatst.”
  Zijn argumenten zijn helder. Groefsema stelt dat het toerisme sterk is toegenomen en dat hij elke klant een borrel wil kunnen schenken. “ Nu zoekt de bezoeker naar andere gelegenheden waar ze wel een volledige vergunning hebben.” Nog een citaat: “ Dat het een en ander voor mij tevens een derving van inkomsten betekend zal uw geacht kollege ook duidelijk zijn”

  Ook vond ik een brief, getekend door burgemeester en wethouders van de gemeente Norg, gericht aan de gemeenteraad, (20 oktober 1960) waarin de situatie van Groefsema wordt besproken. Het is allemaal niet zo eenvoudig!
  Citaat uit die brief: “Het wettelijke maximum van de in deze gemeente te verlenen volledige vergunningen bedraagt 21 ( 1 op de 250 inwoners ). Uitbreiding van het verlenen van een vergunning kan alleen als het bestaande maximum wordt verhoogd. Om kans van slagen te hebben moeten gewichtige gronden worden aangevoerd. Voor Groefsema zou kunnen worden aangevoerd dat er in verre omtrek geen volledige vergunning is gevestigd en afgezien van de plaatselijke behoefte de vraag naar sterke drank ter plaatse toeneemt in verband met het zich in de omgeving van Een-West de laatste jaren ontwikkelende vreemdelingenverkeer.”

 2. Wybren van Os zegt:

  Vervolg van deze brief;
  B & W stelt de gemeenteraad voor de Kroon te verzoeken om het aantal te verlenen vergunningen te verhogen.
  Wietze Groefsema mag hierna z’n borrels schenken.

  Groefsema begint in begin 1956 met een café-restaurant. De zaak moet daarvoor nog wel worden verbouwd en in het bouwplan is een behoorlijke keuken opgenomen. Ook wordt er een terras met zitjes ingericht.
  De toerist kan maar komen!

 3. Wybren van Os zegt:

  Op 18 december 1961 komt er bij de gemeente Norg een verzoek binnen van “Centraal Bureau” G.A. ( nationale coöperatieve aan-en verkoopvereniging voor de landbouw) uit Rotterdam. Deze organisatie verzoekt om een hinderwetvergunning “tot het oprichten, in bedrijf stellen en in bedrijf houden van een ondergrondse bewaarplaats met aftapinrichting voor benzine.”
  De aanvraag komt met een prachtige situatieschets. Helaas is deze schets op deze site nogal vaag.
  We zien een plattegrond met daarop het café met terras, sparrenboom beplanting rondom, gazon en de ingegraven 6000 litertank. Het terras is afgebakend met bloembakken. Ook wordt op de schets een ‘kampeercentrum’ genoemd.

  Rond 1962 / 1963 kwam er een nieuwe eigenaar; Timmermans. Ik weet weinig over deze man te vertellen. Hij zette de stijl van Groefsema door, er veranderde niet veel. Timmermans is niet lang eigenaar geweest, in 1967 kwam het bedrijf in handen van Gerard Boels.
  Het café-restaurant had weinig klandizie van de volkshogeschoolgemeenschap. Dit had misschien ook wel te maken met het feit dat veel socialisten geheelonthouders waren (was iedereen op het Allardsoog niet een socialist?). Bovendien, je had een gezin, wat had je te zoeken in de kroeg? De verstandhouding tussen de verschillende uitbaters en de volkshogeschoolgemeenschap was trouwens altijd prima.

  In de tijd van de Huishoudschool kan ik me nog herinneren dat de meisjes in de middagpauze bij Boels aanklopten voor een zakje chips, een rolletje drop, e.d. Dit liep op’t laatst volkomen uit de hand. Om de paar minuten moest Boels komen aandraven om weer een volgend meisje te bedienen. Uiteindelijk verordende hij dat er maar één meisje naar binnen mocht dat een lijstje bij haar had met daarop de wensen van alle leerlingen!

  • Brigittekoninga zegt:

   Van Ronald (de zoon van Gérard Boels) weet ik dat de meisjes vooral voor de jongens aan de bar kwamen. Het rolletje snoep was het excuus om in beeld te komen. Het meisje met het lijstje zal een topdag gehad hebben 🙂

Geef een reactie