pinksterdrukte

Hoe warm het was en hoe vol! En dit is dan nog maar een gedeelte van de autotentoonstelling die tweede pinksterdag op het parkeerterrein bij de duinen van Bakkeveen was ingericht door recreatiezoekenden. Zij die voorbij rijden(snellen is te veel beweerd), Zijn nog zoekende, de duizenden die men niet ziet, hebben het gevonden (hopen we voor hen). Ja het was me het dagje wel in de wouden .

Geef een reactie