Oude boerderij gerestaureerd in Bakkeveen

De naar schatting driehonderd jaar oude boerderij de Scheperij aan de Mjumsterwei in Bakkeveen wordt toch gerestaureerd na november-storm De restauratie zal naar schatting zeventigduizend gulden kosten. De verzekering neemt dertienduizend gulden voor hun rekening. Het ministerie van CRM neemt van resterende 57000 gulden dertig procent voor hun rekening en de provincie tien procent. De gemeente Opsterland kan volgens B&W eveneens dertig procent bijdragen. Eigenaar Harm Hempenius zal het restant zelf moeten betalen.

Geef een reactie