Brug naar “Oude Huis”

Brug over de wijk naar “Oude Huis” en buurthuis Allardsoog, 1958

Deze houten brug maakte een verbinding van slaapbarak en de feesttent naar het ‘oude huis’ en het buurthuis . Links een stukje vleugel van het buurthuis, rechts het ‘oude huis’.

1951. Op de tweede foto de toegangsbrug naar de volkshogeschool in noordelijke richting, haaks op de Jarig van der Wielenwei. Praktisch in het verlengde van de brug liep ( loopt, het is er nog) een pad dat naar de boerderij van Sikkema liep.

Brug 1951

Geef een reactie