Mjumerswyk

Bijna niet voor te stellen. Nu een slootje, ooit het begin van de vroegere vaarweg naar Allardsoog.
De Mjûmerswyk is gegraven rond 1700, uiteindelijk over een lengte van 4,7 km tot vlakbij grenspaal 25 in Allardsoog. De wyk is gegraven langs het beekdal van het oude riviertje “Het Koningsdiep”, dat ligt nu, gekanaliseerd, ca 150 meer naar het noorden. Het einde van de Mjûmerswyk (Meeuwmeerswijk) ligt nu bij het “Huis met het Oog”.

Allardsoog
Allardsoog is een buurtschap 4 km ten oosten van Bakkeveen. Het 3 provinciënpunt waar de grenzen van Groningen, Friesland en Drenthe bij grenspaal 25 bijelkaar komen, ligt er vlak naast. Allardsoog is bekend geworden door de in 1932 opgerichte Volkshogeschool door ….. Jarig van der Wielen. Rond het jaar 2000 is de Volkshogeschool opgeheven en is het gehele complex een drukbezocht conferentiecentrum geworden (Nieuw Allardsoog).

Jarig van der Wielen
Waarom was de vaarweg naar Allardsoog zo van belang? Jarig van der Wielen is langs deze wyk met zijn gezin naar Allardsoog verhuisd.
Jarig van der Wielen (gezin, 4 kinderen) had al veel van de wereld gezien en zocht de rust omdat zijn vrouw psychische klachten had. Hij had (ongezien) een 55 ha groot (heide)-terrein bij Allardsoog gekocht in 1920. Daar wilde hij gaan leven met een beetje boeren bestaan.
In mei 1920 trok hij met een woonboot van Leeuwarden naar Drachten en verder via de vaart naar Allardsoog. Waar je nu staat nam hij de afslag linksaf door de Mjûmersyk”. Hij schreef “laat in de avond kwamen we aan in ‘het land van belofte’, Allardsoog”. Hij heeft aan de Mjûmerswyk in Allardsoog een primitief huis gebouwd naar Amerikaanse stijl. Die woning staat er nog steeds. (Jarig van der Wielenwei 10)

De wyk
De Mjûmerswyk was een brede wyk en langs de eerste kilometers waren aan weerszijden van de wyk dijken. Deze dijken waren nodig omdat het water even hoog stond als in de vaart, maar de landerijen eromheen lagen lager. Pas tijdens de ruilverkaveling mid jaren 60 is de Mjûmerswyk grotendeels gedempt en heeft het gekanaliseerde “Koningsdiep” de waterafvoer functie overgenomen.

Mjûmerswyk in 1928

Mjûmerswyk in 1958

Mjûmerswyk vanaf medio jaren 60

Nieuws