Algemene informatie over het Dorpssteunpunt

Dorpssteunpunt Bakkeveen 

Bakkeveen heeft een dorpssteunpunt. Het dorpssteunpunt is ontstaan op initiatief van de gemeente Opsterland en wordt gesteund door het Plaatselijk Belang. Reden voor oprichting van het dorpssteunpunt is dat ernaar wordt gestreefd om eenvoudige hulp aan dorpsgenoten, zoveel mogelijk te geven vanuit de directe omgeving van de hulpzoekende. Het kan gaan om bijvoorbeeld vragen over wonen, welzijn en zorg. Hierdoor kunnen inwoners op een laagdrempelige manier advies inwinnen en hulp vragen en krijgen. Het dorpssteunpunt bestaat uit vrijwilligers en komt geregeld bij elkaar. Wanneer u vragen heeft dan kunt u terecht bij de volgende contactpersonen: 

Roelie Dijk 

Jelly Hoekstra 

Neeltje Haisma 

Trea Bijker 

[email protected] (u ontvangt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail) 

 

Omtinkers 

Hulpvragen komen niet altijd direct terecht bij het dorpssteunpunt. Om die reden werkt Bakkeveen met Omtinkers. Omtinkers zijn vrijwilligers uit het dorp die u kunnen helpen of doorverwijzen wanneer u een hulpvraag heeft. De meeste straten in het dorp hebben een eigen Omtinker. Op die manier kunt u met een hulpvraag meestal terecht bij iemand die u kent. De hulpvraag kan na overleg en met toestemming van de hulpvrager, door de Omtinker worden uitgezet bij het Dorpssteunpunt, door de Omtinker zelf worden opgelost of doorgezet naar een vrijwilliger.  

 

Voorbeelden hulpvragen: 

  1. Kan iemand mij helpen bij het (digitaal) invullen van formulieren?
  2. Ik ben nieuw in het dorp en wil graag informatie over de activiteiten in het dorp.
  3. Ik heb geen auto en moet naar het ziekenhuis, kan iemand mij hierbij helpen?
  4. Ik voel me eenzaam en zou graag eens bezoek ontvangen.
  5. Ik kan (tijdelijk) zelf geen boodschappen doen, is er iemand die mij kan helpen?
  6. Door een ongeluk/ziekte/ouderdom ben ik slecht ter been en heb ik een rolstoel of krukken nodig. Waar kan ik hiervoor terecht? 
  7. Kan iemand mij helpen bij het aanvragen van huishoudelijke hulp en/of thuiszorg? 

Bovenstaande hulpvragen zijn voorbeelden: ook met andere vragen kunt u terecht bij de Omtinker of het Dorpssteunpunt.  

 

 Namen Omtinkers per straat:  

Alde Drintse wei Aaltje van der Velde 
Aylvalân Saakje van der Vaart 
Blauhûs Thea Nicolai 
Boskkamp Marga Marinus 
Boskleane (midden) Jouke Bouius 
Boskleane (voorste deel) Jan en Rinkje Zijlstra 
Burmanialaan Jantien Mulder 
Biskop de Wilma Bosch 
Brink de Alie Stoker 
Douwelân Jantsje Douma 
Duerswaldmerwei Gineke Kamminga 
Dwarskamp Griet Kootstra 
Ecofeen Jan en Hermien Noordman 
Finnekamp Petra de Jong 
Foarwurkerwei Roelie Dijk 
Greatekamp (voorste deel) Dirry Rietveld 
Greatekamp (achterste deel) Martha Melles 
Heidkamp Thea van der Werf 
Houtwal Alie Stoker 
Jarig van der Wielenwei (achter) Vacant 
Jarig van der Wielenwei (voor) Fokje Wijma 
Kleasterkamp Tineke Luinenburg 
Koarte Singel Ina Olthof 
Kreilen Hanneke Mulder 
Lange Singel Ina Olthof 
Lytse Kamp Petra de Jong 
Mandefjild Wilma Geertsma 
Mandewyk Janny van der Veen 
Merskekamp Angelique Brouwer 
Mjûmsterwei (bebouwde kom) Anko en Antje van der Til 
Mjûmsterwei (buiten bebouwde kom) Eppie Pera 
Nije Buorren Carla Dijkema 
Nije Drintse wei Anita van de Wolfshaar 
Nije Feansterwei Wilma Bosch 
Noordkamp Ingrid Okkema 
Scheltingalân Jantien Mulder 
Sjoerdlân Vacant 
Skarkamp Petra de Jong 
Slotleane Vacant 
Stoukamp Anneke Reitsma 
Tjaerdlân Sieta Modderman 
Tsjerkewal Mattie van der Meer 
Weverswal Tjitske Spinder 

 

Andere vragen 

Wanneer u vragen heeft die door deskundigen beantwoord moeten worden dan kunt u deze stellen aan het gebiedsteam van de gemeente Opsterland of aan bijvoorbeeld de wijkagent.  U kunt hierbij denken aan vragen of meldingen met betrekking tot bijvoorbeeld onveiligheid, overlast en (huiselijk) geweld.  

Contactmogelijkheden:  

[email protected] 

Dorpsagent: Wietze van der Meer (0900-8844)

Algemene nummer politie: 0900-8844 

Spoed: 112 

Geplaatst in: Algemeen

Geef een reactie