Nieuw bos voor zieke essen: SBB werkt

Staatsbosbeheer start met werkzaamheden in voormalige essenbossen in de omgeving van de Wilgen, de Tijnje en Waskemeer.

De afgelopen jaren heeft Staatsbosbeheer op meerdere locaties zieke essen moeten weghalen omdat deze plotseling kunnen omvallen en dus gevaarlijk zijn. Komende periode zal Staatsbosbeheer in de omgeving van de Wilgen, de Tijnje en Waskemeer in een aantal van deze voormalige essenpercelen werkzaamheden uitvoeren. Zo wordt de bodem gereed gemaakt om om deze vervolgens aankomende winterperiode in te planten met nieuwe bomen en struiken.

Essentaksterfte
De essentaksterfte heeft zijn sporen achtergelaten in het Nederlandse landschap, zo ook in Friesland. De es wordt overal in een steeds hoger tempo aangetast door essentaksterfte, een agressieve schimmelziekte waarvan de bomen niet meer herstellen. Om die reden zijn de afgelopen jaren op veel plekken al zieke essen verwijderd. Maar er komen nieuwe bomen voor terug. Ieder jaar wordt een deel van deze voormalige essenpercelen voorzien van nieuwe jonge bomen en struiken. Dit worden in de toekomst geen eentonige bossen meer met maar vooral één boomsoort, maar meer gevarieerde bossen met meerdere boomsoorten.

Werkzaamheden
Om de grond gereed te maken voor het planten van nieuwe bomen wordt er een bosklepel machine ingezet. Deze machine verpulvert als het ware het achtergebleven tak- en tophout en de verruigde delen. Hierdoor krijgt je een vrijgemaakte en egale grond. Voorafgaand aan deze werkzaamheden zijn de locaties geïnventariseerd op de aanwezigheid van (beschermde) flora en fauna. Na het klepelen worden deze percelen in de winterperiode voorzien van nieuwe jonge bomen en struiken. Er wordt een mix van boomsoorten aangeplant. Hierdoor krijgen we een gemengd bos wat meer biodiversiteit oplevert maar ook vitaler en veerkrachtiger zal zijn.

Tijdens de werkzaamheden kunt u hinder ondervinden van het werkverkeer en kunnen wegen en paden minder goed begaanbaar en toegankelijk zijn. Mocht het nodig zijn dan worden paden en wegen hersteld wanneer het werk is afgerond en de paden goed droog zijn.

StaatsBosBeheer

Geplaatst in: Staatsbosbeheer

Geef een reactie