Blauwtje voor Groen Manifest

Het Groen Manifest van inwoners van Opsterland en onderschreven door 21 groene organisaties die in Opsterland actief zijn, wordt donderdag 3 februari 2022 aan de raadsleden van Opsterland aangeboden. Zij krijgen dit digitaal toegestuurd. Voor deze ietwat afstandelijke uitreiking is gekozen omdat de afgesproken overhandiging van het Manifest aan de burgemeester op 1 februari op het allerlaatste moment werd geweigerd.

Wij zijn onaangenaam verrast dat de geplande overhandiging van het Manifest aan burgemeester Ellen van Selm op het allerlaatste moment werd afgezegd. Eerder, op 10 november 2021, ging de overhandiging ook al niet door vanwege corona. Daarna kwam de lockdown…

De burgemeester liet maandagmiddag 31 januari per e-mail de boodschap versturen dat ze, staande boven de politieke partijen, niet net voor verkiezingen gelinkt wil worden aan uitspraken van of in de richting van een bepaalde politieke partij. Het zou te politiek zijn bij de nadering van de verkiezingen. Een verbazingwekkende argumentatie en ook feitelijk onjuist: Bij het opstellen en de afgesproken aanbieding van het manifest is geen enkele politieke partij betrokken geweest.

Het is onbegrijpelijk en frustrerend dat dit initiatief van betrokken inwoners op deze manier een blauwtje liep bij een gemeentebestuur dat de mienskip zo graag uitdaagt zelf met ideeën en plannen te komen. Bij Wetterskip Fryslân waren we trouwens wel hartelijk welkom: Op 20 januari nam waterschaps-bestuurder Jan van Weperen het Groen Manifest in ontvangst.

Groen Manifest
Het Groen Manifest is gemaakt door zes trotse maar bezorgde inwoners van Opsterland (een van hen heeft namens de Natuerferiening meegedaan). Trots omdat we in een prachtige gemeente wonen met heel veel verschillende landschappen en heel mooie natuurgebieden. Maar we zijn ook bezorgd omdat het niet goed gaat met ….het klimaat, de natuur, de biodiversiteit.

Ook in onze gemeente zien we de verschraling van het landschap en de achteruitgang van de verscheidenheid aan planten en dieren. De dramatische afname van het aantal insecten en weidevogels is wellicht het bekendste en meest in het oog springende voorbeeld van deze ontwikkeling. Een ontwikkeling die duidt op een verstoorde balans in de natuur en van een te grote belasting van onze planeet.

Dit klinkt nogal pessimistisch maar gelukkig kunnen we, als we dat echt willen, genoeg doen aan het herstel van gezonde leefgebieden voor planten en dieren.

In het Manifest staan concrete punten die kunnen bijdragen aan de natuur en een betere leefomgeving voor mensen en dieren. Soms kan dat met simpele maatregelen. Soms zijn er moedige maatregelen nodig.  Maatregelen die in de afweging tussen kosten en baten  rekening houden met langetermijneffecten voor klimaat en leefomgeving. Heel belangrijk is dat bij elk besluit wordt stilgestaan bij de impact ervan op de volgende generaties.

Het Groen Manifest omvat een breed scala aan aanbevelingen. Wij hopen dat dit Manifest gebruikt gaat worden bij beleid en uitvoering op de weg naar een – in alle opzichten – werkelijk duurzame en ecologisch evenwichtige lokale samenleving. Wij hopen dat dit Manifest besproken wordt in de gemeenteraad.

Een droom
Tot slot:
De opstellers en onderschrijvers van het Groen Manifest hebben allen een droom. Een droom die in ingelijste vorm ook aan de raadsfracties is gegeven.

De volledige tekst van het manifest vindt u op onze website: KLIK HIER .

Het radio-interview van Omrop Fryslân over het Groene Manifest: KLIK HIER

In maart zal bij de basisschool OBS De Flecht in Lippenhuizen samen met de kinderen een meidoorn worden geplant met een bordje erbij met onze droom. Daar verheugen we ons allemaal op.

21 organisaties hebben het Manifest onderschreven. De Natuerferiening heeft actief meegeschreven en meegedacht in de initiatiefgroep.

 

Geplaatst in: Natuerferiening Bakkefean

2 reacties op “Blauwtje voor Groen Manifest

 1. Karel Klein Obbink zegt:

  Onze burgermeester hanteert de volgende definitie:manifest is een openbare verklaring van een partij, een politiek persoon etc.
  Volgens mij is hier manifest (= heel duidelijk) passend een andere definitie, nl. een openbare tekst met een duidelijk standpunt.
  Gangbaar is dat een bestuurder vriendelijk het manifest in ontvangst neemt en zegt: hartelijk dank, ik zal het manifest met belangstelling lezen.
  In dit manifest staat geen verzoek tot agendering, er staan geen vragen in; het is een kennisgeving van standpunten t.av diverse zaken die voor veel bewoners in onze gemeente belangrijk zijn.

 2. auteur zegt:

  Een radio-interview van omrop Fryslân over Groen Manifest valt te beluisteren via:
  https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1127650-groen-manifest-opsterland-moet-natuur-beter-beschrijven-en-behouden

Geef een reactie