Bakkeveen: GroenLinks 2022

Een eerlijk en heerlijk Opsterland!
In earlik en hearlik Opsterlân!

GroenLinks is een milieupartij
Wij kiezen voor natuurlijke dorpen waar ook bijen en insecten welkom zijn. Bescherm de prachtige lanenstructuur tussen de dorpen. Energie komt uit duurzame bronnen als wind, water en aarde en moet betaalbaar blijven voor inwoners met een laag inkomen. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld in haar energiegebruik en ondersteunt burgers en ondernemers die duurzame initiatieven willen ontplooien. GroenLinks wil een duurzaamheidsfonds. Wij zijn tegen (schalie)gaswinning en proefboringen in onze gemeente. Intensieve veehouderij en megastallen zijn niet welkom.

GroenLinks is een sociale partij
Iedereen mag en kan meedoen. Zowel betaald werk als onbetaald werk is van onschatbare waarde. Als het nodig is krijgen mensen de ruimte om een opleiding te volgen. De gemeente moet banenafspraken maken met regionale opleidingscentra om beroepsopleidingen aan te bieden. Inwoners met een arbeidsbeperking worden ondersteund bij het vinden van werk. Mensen met schulden moeten goed geholpen worden. GroenLinks benadrukt dat onnoemelijk veel dingen niet mogelijk zouden zijn zonder vrijwilligerswerk. Dit waardevolle vrijwilligerswerk wordt dan ook door ons jaarlijks onder de aandacht gebracht door de publieksprijs de Gouden Turf.

Eerlijk wonen
In Opsterland is het fijn wonen waar wonen ook betaalbaar en duurzaam moet zijn. Wij zoeken naar creatieve oplossingen om leegstand en verpaupering tegen te gaan. Jonge starters moeten in staat zijn om een huis te kunnen kopen. Met woningbouwcoöperaties maken we afspraken om huizen bij nieuwbouw of renovatie energieneutraal te maken. Het is belangrijk dat er genoeg sociale huurwoningen zijn om wachtlijsten zo kort mogelijk te houden. Opsterland ondersteunt lokale woonvormen zoals tiny houses.

GroenLinks staat voor solidariteit
Opsterland is een gemeente waarin iedereen zich vrij kan bewegen. Ook mensen met een beperking mogen niet gehinderd worden bij voorzieningen in de openbare ruimte. Wij vinden het vanzelfsprekend dat openbare gebouwen in onze gemeente rolstoelvriendelijk zijn. Als trottoirs, brievenbussen en bushaltes aangepast moeten worden om de toegankelijkheid te verbeteren dan doen we dat.

Fietspaden moeten veilig zijn. In de zorg kiest GroenLinks voor maatwerk en de menselijke maat.

Vitale dorpen
Kleine dorpen hebben vaak een sterke sociale cohesie. We pleiten ervoor dat voorzieningen in stand worden gehouden. GroenLinks is de grondlegger van de dorpsbudgetten in Opsterland en weigert dat daarop wordt bezuinigd.

Meer informatie over verkiezingsprogramma en kandidatenlijst:
opsterland.groenlinks.nl

 

Geplaatst in: Bakkeveen

Reacties zijn gesloten.