Eikenprocessierups!!

Na een klein rondje door het dorp al meer dan 40 nesten vastgesteld. In de straten Burmanialân, Blauhûs, Mjûmster Wei bij school/voetpad, Aylvalân en parkeerplaats bij het voetbalveld en de tennisbaan zijn de nesten waargenomen. Ongetwijfeld zullen er nog meer zijn, er zit nog geen lint om de bomen dus wees alert bij voornamelijk eikenbomen.

Wat is een processierups?
Tijdens de zomermaanden, mei, juni, juli en augustus worden veel Nederlanders geteisterd door de eikenprocessierups. Bomen worden kaalgevreten en mensen en dieren krijgen te maken met gezondheidsklachten, zoals jeuk, bultjes en uitslag. Een eikenprocessierups is een blad vretende rups van de eikenboomvlinder. De rups nestelt zich in en nabij eikenbomen, vooral aan de zonnige kant van eikenstammen. De nesten bestaan uit rupsen, brandharen en uitwerpselen.

Welke klachten geeft de processierups?
De brandhaartjes van de rups kunnen zorgen voor jeuk, pijn en irritatie aan de huid, ogen, luchtwegen en het maagdarmkanaal. De klachten kunnen per persoon verschillen en gaan binnen twee weken meestal vanzelf over.

Bij klachten: (bron: thuisarts.nl)
-Spoel de huid en ogen goed met lauw water.
-Verwijder brandharen van de huid met plakband.
-Niet wrijven of krabben!
-De klachten gaan binnen 2 weken vanzelf over.
-Bel uw huisarts bij als u oogklachten heeft, die niet beter worden na spoelen.
-Bel direct de huisarts als 1 of meer van de volgende dingen voor u kloppen:
     -Uw lippen worden steeds dikker
     -Uw tong wordt steeds dikker
     -Uw oogleden worden steeds dikker
     -U bent benauwd

Heeft u eikenprocessierupsen gezien?
Dit kan bij de gemeente Opsterland worden gemeld, zie hiervoor de website: https://www.opsterland.nl/heeft-u-eikenprocessierupsen-in-opsterland-gezien/ 

Het eikenprocessierupsenteam van de gemeente zorgt ervoor dat de nesten zo snel mogelijk worden verwijderd.

Geplaatst in: 2021-gebeurtenissen

Geef een reactie