Ledenvergadering De Laatste Eer

Wegens dreiging en beperkingen coronavirus: afgelast.

Uitvaartvereniging
De Laatste Eer
Blauhûs 21
9243 KM  Bakkeveen
IBAN  NL08RABO0305100122

i.v.m. corona uitgestelde ledenvergadering 2020

Agenda

Datum:                maandag 19 oktober 2020
Aanvang:             20.00 uur
Plaats:                  MFC Dúndelle, Mjûmsterwei 16 te Bakkeveen

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Verslag penningmeester
 5. Verslag kascommissie
 6. Jaarverslag voorzitter
 7. Mededelingen
 8. Financiën
 9. Vermogensbeheer
 10. Lichtjestocht
 11. Wisseling bestuur:
  Aftredend: J.Jagersma (niet herkiesbaar)
  Nieuw bestuurslid: Willem Nicolai
  Er hebben zich in de geldende tijd geen andere kandidaten gemeld.
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

In verband met corona:
Als u gebruikt maakt van deze uitnodiging, graag aanmelden via mailadres [email protected]
De lichtjesavond gaat om deze reden niet door.

Bestuur De Laatste Eer

Geplaatst in: De Laatste Eer

Geef een reactie