Natuurontwikkeling rond Oude Bosch van start

Rond Oude Bosch, tussen Wijnjewoude en Bakkeveen, worden vanaf eind augustus enkele natuurpercelen van Staatsbosbeheer ingericht voor Natuurnetwerk Nederland. Het gaat om de aanpak van enkele poelen, het stimuleren van heidegroei en de aanleg van akkers, boomwallen en een wandelpad.

Het gebied ligt in het beekdal van het Alddjip, tussen de beek en de weg Duerswâld. Op verschillende plekken wordt heidegroei gestimuleerd, door de voedselrijke bovengrond te verwijderen of voedselarme grond naar boven te ploegen. Ter hoogte van het Alddjip komt een nieuwe stuw. Enkele poelen worden opgeschoond en de poel ten noordoosten van de Stripe ook vergroot. Verder zuidoostelijk, in het verlengde van de Jan Anne Leane, komt een nieuwe poel.

Ook worden er akkers en een boomwal aangelegd en komt langs de boomwal een nieuw wandelpad. Rond de poelen en de heide staat het ontwikkelen van kruidenrijk en heischraalgrasland centraal. De overgang tussen bos, heide en kruidenrijk grasland zorgen straks samen met de poelen voor een fijn leefgebied voor vlinders, insecten en kleine amfibieën zoals kikkers. Het werk start eind augustus en is naar verwachting in december klaar. Tijdens de uitvoering wordt vooral gebruik gemaakt van beheerpaden van Staatsbosbeheer om materiaal aan- en af te voeren. Fiets- en wandelpaden in het gebied blijven open en bruikbaar.

Gebiedsinrichting
Het werk rond Oude Bosch is onderdeel van de tweede projectfase van gebiedsinrichting Koningsdiep. Hierin werkt de provincie Fryslân samen met de gebiedscommissie Koningsdiep, Wetterskip Fryslân, gemeente Opsterland, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Natuurmonumenten. De twee grootste opgaven zijn het beekdalherstel van het Alddjip en de aanleg van Natuurnetwerk Nederland. De gebiedscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van natuur, landbouw, water en recreatie uit het gebied.

StaatsBosBeheer

 

Geplaatst in: 2020-gebeurtenissen, Staatsbosbeheer

1 reactie op “Natuurontwikkeling rond Oude Bosch van start

  1. Jan zegt:

    Hadden beter gelden beschikbaar kunnen stellen om de fietspaden binnen hun gebied te vernieuwen. Fietspaden minimale breedte 1.70 meter van beton.

Geef een reactie