Natuurwaarden weiland achter Slotplaats

In het weiland links achter de Slotplaats, achter de watermeter, zullen binnenkort werkzaamheden plaatsvinden (zie plattegrond hieronder).

Onder andere wordt de laagte die zich daar bevindt verder uitgediept zodat er een poel ontstaat. Het doel van dit werk is onder andere het bevorderen van de biodiversiteit.

Er zal daarnaast, bij de poel, een bijenhotel worden geplaatst met de mogelijkheid daarheen te gaan met groepjes kinderen, voor natuureducatie. Dit bijenhotel is door de Natuerferiening gemaakt en ter beschikking gesteld.

In verband met de biodiversiteit heeft de Natuerferiening nu toestemming gekregen van Natuurmonumenten om een zogenaamde ‘nulmeting’ uit te voeren: een inventarisatie van wat er in dit weiland leeft en groeit, zodat later beoordeeld kan worden of de werkzaamheden inderdaad hebben geleid tot toename van biodiversiteit.

Koert Scholten en Anja Kerkhof zijn bereid gevonden dit uit te voeren.

Lees de resultaten op de website van Natuurvereniging Bakkeveen

Geplaatst in: Natuerferiening Bakkefean

Geef een reactie