verslagje infoavond nieuwbouw Bakkeveen

Informatieavond Nieuwbouw Bakkeveen

De informatieavond omtrent woningbouw vond plaats op 24 oktober in Dúndelle. De ruim 60 aanwezigen zijn geïnformeerd over de plannen van de werkgroep voor de mogelijke realisatie van starterswoningen en vrije kavels. Gedurende de avond heeft Jannie Tjassing het ontstaan van de werkgroep toegelicht en vervolgens zijn er tekeningen gepresenteerd voor starterswoningen door architect Eugène Wijffels. Deze tekeningen lieten zowel tiny houses als schakelwoningen zien en dienen ter inspiratie, aangezien de werkgroep eerst wil inventariseren wat de wensen vanuit de geïnteresseerden zijn.

Naast de tekeningen, is het één en ander verteld over de locatie. De locatie van het nieuwbouwproject betreft het perceel tegenover Dúnsân en grenst aan de Aylvalân. Tijdens de informatieavond werd terecht opgemerkt dat er jaren geleden al plannen bestonden voor de bouw van woningen op deze locatie, maar dat deze tot op heden niet zijn gerealiseerd.

Nu de vraag naar woningen aanzienlijk is en we willen voorkomen dat de jeugd uit Bakkeveen weg trekt, streven wij ernaar dit keer de plannen wél tot uitvoering te brengen. Na de informatieavond bleken namelijk ruim 30 aanwezigen en koppels serieus geïnteresseerd in een starterswoningen en/of vrije kavel. Een aantal van hen zijn op deze avond in gesprek gegaan met de aanwezige adviseurs van de Rabobank om de mogelijkheden te bespreken.

Als werkgroep gaan we aan de slag door met de gemeente in gesprek te gaan en te inventariseren wat de wensen zijn ten aanzien van starterswoningen. Er zal een tweede werkgroep opgericht worden die zich richt op de vrije kavels.

Mocht u zich willen aanmelden voor een werkgroep (starterswoningen of vrije kavels) of uw interesse in een nieuwbouwwoning kenbaar maken? Dan kunt u contact opnemen met de werkgroep door te mailen naar [email protected].

Geplaatst in: Plaatselijk Belang

Geef een reactie