Rioolgemaal tijdlang stop gezet in verband met renovatie

Dinsdag 29 mei 2018 werd het rioolgemaal achter de Weverswal 26 in Bakkeveen een tijdlang stop gezet. Dat was nodig omdat op die dag de windketel verwijderd werd.

Een rioolgemaal kan niet te lang buiten werking worden gesteld omdat de stroming van het afvalwater dan tot stilstand komt en zich ophoopt in de leidingen. Hierdoor verandert de druk in de rioolleiding, waardoor de leiding kapot kan gaan. Dit noemt men waterslag
Vandaar dat er dinsdag snel en efficiënt gewerkt werd en dat gebeurde ook nog eens onder tropische omstandigheden!
Toen het gemaal ’s middags weer opgestart kon worden, wees de thermometer 31 graden aan.
Een compliment aan de werknemers is hier dan ook op z´n plaats!

It Wetterskip Fryslân verwijdert dit jaar in al haar 50 gemalen de windketels.
In de schakelkasten van de gemalen zijn van te voren frequentie-omvormers geplaatst.
De nieuwe frequentie-omvormers laten de pompen langzaam uitgaan, waardoor het drukverschil in een rioolleiding langzaam wegvalt.

De windketels, waarvan sommigen al in de jaren 50 geplaatst zijn, vingen voorheen bij storingen de drukveranderingen op, om waterslag te voorkomen. Maar door ouderdom verkeren ze inmiddels in slechte staat en het onderhoud van de ketels is moeilijk omdat ze ver onder de grond zitten.
De nieuwe frequentie-omvormers zijn kleine, goed bereikbare kastjes die de functie van de grote windketels hebben overgenomen, wat een hele vooruitgang is volgens It Wetterskip.

Deze grote rioolrenovatie in Friesland wordt door twee ploegen uitgevoerd.
Vooraf worden omwonenden van een gemaal over de werkzaamheden ingelicht.
Bovendien worden er in verband met mogelijke schadeclaims foto´s van de aangrenzende panden gemaakt, zowel binnen-als buitenhuis……
Op maandag 30 april j.l. startte men in Bakkeveen al met de eerste voorbereidende werkzaamheden.
Maar pas vanaf verleden week donderdag 24 mei is er continu aan de renovatie hier in Bakkeveen gewerkt.
Vandaag, donderdag 31 mei was het werk aan het gemaal af.

Hieronder vindt u een fotoreportage.

Geplaatst in: Opmerkelijk

Geef een reactie