Woningen en zwembad lijken zeker voor Bakkeveen

Uit de Sa! van woensdag 14 maart:

Plaatselijk Belang Bakkeveen had dinsdagavond 6 maart alle partijen die aan de komende raadsverkiezingen meedoen uitgenodigd voor een verkiezingsavond. Het leverde een paar voorzichtige toezeggingen op: nieuwe woningen en het behoud van het zwembad.

Beide onderwerpen maken onderdeel uit van de door het dorp gepresenteerde droombeeld voor de toekomst van Bakkeveen. Daar horen ook de nieuwbouw van de scholen, de duurzaamheid in het dorp en een beter onderhoud van de fietspaden bij. Laatste droom van het dorp is de herinrichting van De Brink, al leek dat volgens voorzitter Jannie Tjassing van Plaatselijk Belang meer op een nachtmerrie uit te draaien. Inmiddels is er een landschapsarchitect gevonden die mee gaat helpen om het plan verder uit te werken.

Woningbouw is een wens van alle dorpen, maar Bakkeveen is de afgelopen jaren opgewaardeerd tot kerndorp, net als Beetsterzwaag, Ureterp en Gorredijk. Alleen daardoor mag het dorp al rekenen op extra woningen. Marcel van Opzeeland van Opsterlands Belang ging het meest ver in zijn toezeggingen. “Die woningen in Bakkeveen komen er, dat is zeker.”

Van het belang van het zwembad zijn ook alle partijen overtuigd. Niet alleen als sportvoorziening, maar ook als belangrijk onderdeel van toeristisch Bakkeveen. Al is niet duidelijk hoeveel geld daarmee gemoeid is. Het onderhoud van de fietspaden is een ingewikkelder probleem. CDA-lijstrekker en wethouder Wietze Kooistra: “Dêr wol ik wol jild foar jaan, maar allinnich foar ús eigen paden.” En daar zit de crux. Het grootste deel van de fietspaden rond Bakkeveen is in handen van Staatsbosbeheer, dat geen geld voor onderhoud heeft. De politieke partijen staan niet te trappelen om dat onderhoud over te nemen.

Enkele weken geleden uitte Jannie Tjassing in Sa! kritiek op de doorgeslagen krêft fan de mienskip, waardoor er zoveel op de schouders van het dorp komt te liggen. ‘Waarom moeten wij zoveel zelf doen?’, is een terugkerend onderwerp in de verkiezingscampagne. Roel Vogelzang (PvdA): “Wy moatte net ôfskowe mar mear tegearre dwaan mei de doarpen.” Elske Beintema (Groen Links): “Het moet een tweerichtingsverkeer zijn tussen gemeente en dorp.”

De discussie leidde tot een interessante opmerking uit de zaal. Claartje Slofstra: “Als jullie van Plaatselijke Belangen moeten horen wat er in de dorpen speelt, is dat het failliet van de politiek. Een politieke partij moet binding hebben met de dorpen. Plaatselijke Belang is voor het algemeen belang, mensen stemmen niets voor niets verschillend. In de huidige werkwijze krijgen Plaatselijke Belangen een te grote rol, het is ontkennen van wat politiek hoort te zijn.”

Ook kwamen er uit de zaal kritische opmerkingen over kandidaten die op de lijst staan, maar niet in de raad willen. Vier jaar geleden voerde Jan Willem Russchen in eigen dorp fel campagne. Het leverde hem met voorkeursstemmen een raadszetel op in de fractie van Opsterlands Belang. Hij haakte tijdens de rit af, omdat het raadswerk slecht te combineren was met zijn eigen bedrijf, maar staat nu wel weer op de lijst. Sommige aanwezigen zetten daar vraagtekens bij. “Ik bin lid fan de skaadfraksje en sa doch ik mei, mar ik sil net wer yn de ried sitten gean.”

Geplaatst in: Plaatselijk Belang

Geef een reactie