Plaatselijk Belang: ALV en politieke avond

VERENIGING PLAATSELIJK BELANG BAKKEVEEN

Ledenvergadering   Dinsdag 6 maart 2018
MFC “DUNDELLE”
Aanvang:    19.30   uur

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen ledenvergadering 22 maart 2017
  Gepubliceerd in Slûswachter juni 2017. Kijk op: issuu.com/bakkeveen/docs/2017-06
 4. Jaarverslag 2017
 5. Financieel verslag penningmeester 2017
 6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid
 7. Begroting 2018
 8. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en herkiesbaar: Eppie Pera en Appie Dekker
  Namen van tegenkandidaten kunnen tot minimaal 1 uur voor de ledenvergadering worden ingeleverd bij de voorzitter. Een kandidatuur dient schriftelijk te worden ingeleverd, voorzien van minimaal 10 handtekeningen van leden van Plaatselijk Belang.
 9. Rondvraag en sluiting

Pauze

Politieke avond  20.30 tot ca 22.00 uur (toegankelijk voor iedereen uit Bakkeveen)
Onder leiding van Anne Will Lucas zullen kandidaat raadsleden van alle politieke partijen van Opsterland hun mening geven over de ontwikkelingen in en plannen van Bakkeveen. Ook vanuit de zaal kunnen vragen worden gesteld. Hopelijk draagt deze bijeenkomst bij om een passende partij te kiezen voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart.

Geplaatst in: Plaatselijk Belang

Geef een reactie