Laatste kans: Dorpsspiegels

Voor zover je nog niet hebt ingevuld…..

Je kunt nog tot 15 februari de enquête van de gemeente invullen. Met het invullen geef je je mening over het dorp. Vergeet het niet en doe het meteen! Je vindt de vragenlijst op www.dorpsspiegels.nl/vragenlijst .

Omdat er nog te weinig digitale formulieren zijn ingeleverd, heeft Plaatselijk Belang op verzoek van de gemeente nog ruim 80 enquêtes op papier verspreid. De bezorgadressen zijn door de gemeente geselecteerd. De bestuursleden halen deze formulieren uiterlijk woensdag 15 februari weer op, tenzij u heeft afgesproken met de bezorger van Plaatselijk Belang dat u zelf zorgdraagt voor tijdige verzending middels de retourenvelop.

Hieronder de officiële aankondiging:

Geachte inwoner van Bakkeveen,

De gemeente en Plaatselijk Belang hebben het startschot gegeven voor de vijfde ronde van de dorpsspiegels. Ook deze keer hopen we op uw medewerking om hier een succes van te maken. Hieronder volgt een korte beschrijving van het dorpenbeleid en de bedoeling van de dorpsspiegels.

Wat is de dorpsspiegel?
In 2001 is het dorpenbeleid ontwikkeld om de leefbaarheid in de dorpen te behouden en waar nodig te versterken. De eerste stap van het dorpenbeleid is de dorpsspiegel. De dorpsspiegel is gericht op het verzamelen van informatie over hoe u, als inwoner, de leefomgeving ervaart. De dorpsspiegels worden iedere vier jaar herhaald.

Met de informatie kunnen de gemeente en Plaatselijk Belang verder werken aan het verbeteren van uw leefomgeving. Zo kan de gemeente de informatie gebruiken om haar dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften in de dorpen. Ook kan Plaatselijk Belang de informatie gebruiken om in overleg met dorpsbewoners maatregelen voor het dorp te formuleren.
Inwoners van alle dorpen hebben enthousiast aan de vorige dorpsspiegel meegewerkt. Van de mensen die toen een vragenlijst hebben gekregen, heeft maar liefst 70% deze ingevuld. Dit heeft ons veel waardevolle informatie opgeleverd. De resultaten van de voorgaande dorpsspiegels zijn nog steeds te lezen op www.dorpsspiegels.nl.

Hoe doe ik mee?
Om de vijfde ronde van het dorpenbeleid weer tot een succes te maken, is uw medewerking nodig. U als dorpsbewoner weet immers het beste wat er speelt en wat belangrijk is voor het dorp! Wij vragen u daarvoor de vragenlijst in te vullen. U vindt de vragenlijst op www.dorpsspiegels.nl/vragenlijst .
Het invullen kost 10-15 minuten.

De ingevulde vragenlijsten worden anoniem verwerkt. Daarmee is uw privacy gewaarborgd.

Gemeente Opsterland en PB Bakkeveen

Geplaatst in: Plaatselijk Belang

Geef een reactie