Toneelvereniging Nij Bigjin genomineerd voor de Gouden turf. Lees hier waarom.

INTERVIEW GOUDEN TURF 2017 – TONEELVERENIGING NIJ BIGJIN

Gepublceerd in de SA

Toneelvereniging Nij Bigjin is opgericht in 1931.  25 jeugdleden en 35 volwassen leden.

Deze zomer werd in zwembad Dúndelle het openluchtspel opgevoerd over een oud-schoolmeester uit Bakkeveen door toneelvereniging Nij Bigjin: ‘It Van Drooge Mystearje’. In samenwerking met de Historische Vereniging Bakkeveen en Brassband Opsterland. Een knappe prestatie van lokaal amateurtoneel waarop met veel weemoed wordt teruggeblikt door Geert Louwes en Sietse Bouma.

Het is iedere keer afwachten hoe de toeschouwers reageren op de eerste voorstelling. “Foar ús is it dan spannend, om’t de premjêre hiel bepalend is foar de kaartfearkeap foar de rest fan de jûnen en ek ynfloed hat op de motivaasje by de spilers: ik krij d’r sels nammentlik in kick fan as it publyk genoaten hat.” Geert voegt er aan toe als het gaat over goed omgaan met stress: “Sjoch. Wy dogge allegear ús stjonkende bêst. Mear kinsto net dwaan.”

Sietses passie voor toneel is ontstaan tijdens het jaarlijkse korfbalfeest in Siegerswoude, omdat daar ook toneelopvoering bij zat. Nadat zijn melkveebedrijf was verkocht verhuisde hij terug naar Bakkeveen en sloot zich aan bij Nij Bigjin. Toneelopbouw is zijn lust en zijn leven. Teamwork vindt hij het mooiste hiervan. Sietse: “Fergjit net dat de tariedingen fan de winterfoarstellingen fan fiif útfieringen yn Dúndelle 4 oant 5 moannen duorret. Twa jûnen yn ‘e wike wurdt repeteard yn kafé De Brink en De Wâldsang. Eltse kear sjochsto dat de groep geandewei sa’n hecht selskip wurdt.”

Geert Louwes, secretaris, is 40 jaar geleden voor het eerst op het toneel gestapt. Begonnen met éénakters. Hij is een onmisbare motor binnen de vereniging vindt Sietse: “Geert is de spin yn it web.” De meeste leden van de vereniging komen uit het dorp. Geert is tevreden over het huidige aantal jeugdspelers. Vooruitkijkende naar de toekomst wijst hij op het belang van voldoende aanwas van onderop: “De jongerein binne ôfgryslik wichtich foar it behâld fan de toanielferieniging.”

Geert houdt wel van nieuwe uitdagingen. Op dit moment is hij bezig met het uitwerken van een idee in het kader van Culturele Hoofdstad 2018: misschien volgend jaar toneel op meerdere locaties in het dorp Bakkeveen? “Dat soe wol moai wêze. Dat komt wol goed”.

In ieder geval een mooie aanleiding voor Bakkeveen om op Nij Bigjin te stemmen voor de Gouden turf.

Klik op de onderstaande link en zoek dan Toneelvereniging Nij Bigjin Bakkeveen op

https://opsterlanders.wordpress.com/gouden-turf/

Alvast bedank voor uw stem.

Toneelvereniging Nij Bigjin

Geplaatst in: Toneelvereniging Nij Bigjin

Geef een reactie