Maandag: voorstelling it Van Drooge mystearje

De voorstelling van vanavond (zondagavond) is afgelast ivm de overvloedige regen. Maandagavond 26 juni is de reservedatum. Wie kaarten had voor zondag is dan weer van harte welkom. Aanvang van de voorstelling is 21.00 uur.

Voor de mensen die nog belangstelling hebben zijn er nog kaarten beschikbaar. Neem hiervoor contact op met Dundelle:  [email protected]

Recensie Leeuwarder Courant van maandagochtend 26 juni.

Een iepenloftspul over Meester Van Drooge, schoolhoofd in het laatste kwart van de negentiende eeuw in Bakkeveen, lijkt op voorhand nogal een waagstuk. De naam Van Drooge is hooguit bekend bij mensen die weet hebben van de geschiedenis van het onderwijs ter plekke.

Toch hebben de Historische Vereniging Bakkeveen, Toanielferiening Nij Bigjin en het plaatselijke Jeugdtheater het aangedurfd.
Op de zonneweide van zwembad Dúndelle was een breed speelvlak uitgezet, met als eenvoudig decor schoolklasjes van toen en nu. Het heen en weer springen in de tijd werd ook aangegeven met het geregeld omhoog halen van metershoge doeken die het Bakkeveen van verleden en heden toonden.

Van Drooge was zonder twijfel een man van zijn tijd. Jan van der Veen zette hem fraai neer: streng, met een bulderende stem maar ook als een onderwijzer met hart voor zijn leerlingen. Al ver voor de invoering van de leerplicht stimuleerde hij ouders om hun kinderen naar school te sturen. Hij maakte wekelijks een schoolkrant met nieuws uit school en dorp. De krant ging als leesoefening rond langs families die zich abonneerden.Van Drooge was de drijvende kracht achter toneel- en muziekuitvoeringen, optochten, enzovoort. Een onderwijsvernieuwer avant la lettre dus.

Het mysterie waarvan de titel van het iepenloftspul gewaagt, is het feit dat Van Drooge met al zijn capaciteiten Bakkeveen nooit heeft willen verlaten. Het waarom wordt echter slechts terloops aangestipt in het verhaal dat Keimpe Vlietstra bedacht.

Voor de pauze komt het stuk wat moeizaam op gang, mede omdat allerlei personages moeten worden neergezet. Maar het tweede deel loopt als een trein door een Harry Pottertijdmachine-app zijn werk te laten doen. En daarmee krijgt het verhaal zwier en vaart.Van Drooge belandt in de jaren tachtig en later in 2017, kijkt zijn ogen uit maar blijft zichzelf.

Brassband Opsterland zorgde voor korte muzikale intermezzo’s. Mooi was het om te zien hoe regisseur Jelte Albada vanachter het korps af en toe zijn acteursploeg aanstuurde. Het door regen geplaagde debuut van Bakkeveen in het iepenloftmetier smaakte naar meer.

En geen iepenloftspul zonder auto’s. Dus waren ze er ook op Dúndelle. Al scheerde er wel eentje rakelings langs de eerste rij op de tribune.

Aanleiding

Bakkeveen Bakkeveen eert de invloedrijke ‘skoalmaster’ Lambertus van Drooge. Regisseur Jelte Albada: ,,Hy song trijestimmich de Wâldsang mei de bern. Dêr haw ik my net oan weage.’’

Ineens wordt duidelijk hoe het afwisselende, geplooide terrein bij buitenbad Dúndelle ook een probleem kan vormen: het praktische decor – de dorpsschool – staat al, maar het grasveld is nu zo ingericht dat de tribunes in een kuil lijken te moeten worden opgebouwd. Hoewel kort dag voor een slimme oplossing, is er geen paniek: voor de eerste voorstelling ,,komt dat klear’’, stelt productieleider Geert Louwes. ,,Der moat mar in bulte sân yn.’’

Prikkelend materiaal
Het idee voor iepenloftspul It Van Drooge Mystearje, over de in Bolsward geboren leraar Lambertus van Drooge (1842-1929), ontstond zo’n twee jaar geleden. Historische Vereniging Bakkeveen zocht contact met toneelvereniging Nij Bigjin over een grote hoeveelheid onderwijsmateriaal die de vereniging uit een erfenis in bezit had gekregen. Het interessantst volgens voorzitter Fred Hoogenboom: schrijfoefeningen uit de tweede helft van de negentiende eeuw van twee generaties van één familie die aan de hand van bijbelse en moralistische spreuken leerden schoonschrijven. ,,Het prikkelde, we wilden daar wat mee.’’

Meester Van Drooge streek in 1868 met zijn vrouw Geertje neer in Bakkeveen. ,,Het was een strenge onderwijzer. In een statig pak’’, aldus Hoogenboom. Ook was het een man met sterke persoonlijke opvattingen over het onderwijs en iemand die een grote invloed op het dorp zou hebben. Hoogenboom: ,,Hij gaf ook les over het planetenstelsel, waarvoor hij op de kop kreeg van de dominee. De orde van de dingen is natuurlijk door God gegeven. Maar toen de dominee een les had bijgewoond, stelde die z’n mening wel bij.’’

Regisseur Jelte Albada stelt dat ook de ambitie die Van Drooge toonde, opvallend was. ,,Hy hat ek it koar oprjochte, de toanielferiening. It korps.’’

Mysterie
In het verhaal dat Keimpe Vlietstra schreef maakt Van Drooge een reis naar 2017 – benieuwd als hij is naar moderne tijden. Albada: ,,Wy ha net yn de skiednis fûn dat Van Drooge wist wat in app of in tillefoan wie. Mar dat is in bytsje de romantyk.’’

Ook wordt de keuze van Van Drooge om niet in te gaan op een aanbieding van de burgemeester van Opsterland van een baan op de school in Beetsterzwaag, tot mysterie verheven, een mysterie dat met de tijdreis en introductie van ‘juf Sytske’ op de school van Bakkeveen wordt vergroot, maar ook wordt opgehelderd.

Deel 1 van de uitvoering van de vrijdagavond.

Deel 2 van de uitvoering van de vrijdagavond.

Deel 3 van de uitvoering van de vrijdagavond.

Filmpje van Omrop Fryslan

 

Geplaatst in: Toneelvereniging Nij Bigjin

Geef een reactie