Dader afvalstort opgespoord

Begin oktober is er aan de Beakendyk (eind van fietspad Bakkeveen-Siegerswoude door het bos van de Slotplaats) een grote hoeveelheid afval gestort. Zie het bericht hieronder.
StaatsBosBeheer heeft het afval destijds verwijderd, want het lag op hun terrein.
In samenwerking met een boswachter van StaatsBosBeheer heeft de politie de verdachte opgespoord en deze is inmiddels ook verhoord. Er wordt uiteraard ook proces-verbaal opgemaakt, aldus buurtagent Oebele Dijk. Wat uiteindelijk de straf/boete zal zijn is nog niet bekend, maar het kan behoorlijk in de euro’s lopen. Gelukkig zag de verdachte wel in dat zijn actie fout was.

 

Hieronder het originele bericht van 4 oktober
In het zomerhalfjaar trekt Himmelploeg “Bakkeveen” er elke maandagmiddag op uit om zwerfafval op te ruimen. Vooral langs de uitvalswegen van Bakkeveen, langs de vaart, schoolroutes en hangplekken van jongeren liggen blikjes, flesjes, plastic verpakkingsmateriaal, etc. . Dat wordt dan allemaal opgeruimd en een week later ligt het er weer…

Soms slaat het helemaal door. Eén van onze collega “himmelers” kwam maandagmiddag in Siegerswoude. Lokatie Boskwei/Beakendyk in de bocht waar het fietspad naar Bakkeveen begint. In een greppel naast het parkeerterreintje trof hij onderstaand aan. Het moet wel een bijzonder zieke geest geweest zijn, die zoiets achterlaat. Wel nieuwe spullen aanschaffen, maar dan de restanten aan de maatschappij en de natuur overlaten….

De hoeveelheid was natuurlijk te groot om mee te nemen. De gemeente is ingeseind en binnenkort zal het afval worden verwijderd. Als iemand een vermoeden van de dader heeft, dan dat graag doorgeven aan onze buurtagent Oebele Dijk.

Vanaf de maand oktober komt de Himmelploeg om-de-week langs, omdat er in de winterperiode doorgaans minder afval rondzwerft dan in het zomerhalfjaar (afkloppen…).

Geplaatst in: 2016-gebeurtenissen, Algemeen

Geef een reactie