Willen hondeneigenaren reageren ?

Plaatselijk Belang Bakkeveen wil graag in contact komen met een aantal hondeneigenaren die gebruik maakt van de natuurgebieden rond Bakkeveen. Met deze hondeneigenaren wil PB graag enerzijds de wensen en belemmeringen bespreken en anderzijds de irritaties die bij anderen ontstaan. Doel van de bijeenkomst een enigszins representatief beeld te verkrijgen en zo mogelijk 1 of 2 afgevaardigden die vervolggesprekken met de eigenaren van de natuurgebieden willen voeren.

Plaatselijk Belang probeert met natuurgebruikers en natuurbeheerders tot een gezamenlijk gedragen gebruik en beheer te komen. Eerder zijn hiertoe al voorgesprekken geweest met een aantal eigenaren van de natuurgebieden, natuurvereniging en een delegatie mountainbikers.

Op basis van deze voorgesprekken zal er na de zomervakantie een bijeenkomst worden georganiseerd waarbij meerdere partijen aan tafel zitten.

Aanmeldingen van hondeneigenaren graag per email naar [email protected] . Reageer zo snel mogelijk zodat nog een avond in de week van 11 juli kan worden gepland. Eventueel mag je je mening ook per email doorgeven. Er heeft zich al een 5-tal deelnemers gemeld, maar we vinden dat het er minstens 10 moeten worden. Tot zolang kun je je aanmelden.

Als achtergrond onderstaande tekst zoals in dorpskrant De Slûswachter van juni was opgenomen
PB heeft zich afgelopen maand beziggehouden met  [……] overleg met natuurorganisaties Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en een particuliere boseigenaar over gebruik en toegankelijkheid van de natuurgebieden. Dit naar aanleiding van de situatie van afgelopen wintermaanden. It Fryske Gea was helaas afwezig. Plaatselijk Belang zal als vervolg gesprekken met gebruikersgroepen van de natuurgebieden proberen te regelen om de behoeften te inventariseren en uiteindelijk trachten met alle betrokken partijen tot een duurzaam evenwicht te komen in gebruik en beheer. Van de grootste gebruikersgroepen (wandelaars, honden, mountainbikers, ruiters) wordt als eerste getracht met de groep mountainbikers in gesprek te komen.
Plaatselijk Belang heeft n.a.v. vragen en opmerkingen in de ALV ook een zienswijze ingediend over het toekomstig beheersplan van het Natura 2000 gebied. Deze zienswijze zou in deze Slûswachter worden afgedrukt, maar wegens ruimtegebrek wordt dat in het septembernummer.

Plaatselijk Belang Bakkeveen

Geplaatst in: Oproepen, Plaatselijk Belang

Geef een reactie