Agenda ALV Plaatselijk Belang

VERENIGING PLAATSELIJK BELANG BAKKEVEEN

LEDENVERGADERING 20 APRIL 2016
MFC “DUNDELLE”
AANVANG: 20.00 UUR

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen ledenvergadering 14 april 2015 ,gepubliceerd in Slúswachter april 2016
 4. Jaarverslag 2015 ( via power point)
 5. Financieel verslag penningmeester 2015
 1. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid
 1. Begroting 2016
 2. Bestuursverkiezing:
  • Aftredend en herkiesbaar: Wietze Stoker
  • Aftredend en niet herkiesbaar : Emy Hoogenboom
   Kandidaten : Jannie Tjassing en Jan van Dalen (er is nog een vacature)
   Namen van tegenkandidaten kunnen tot minimaal 1 uur voor de ledenvergadering worden ingeleverd bij de voorzitter.
   Een kandidatuur dient schriftelijk te worden ingeleverd, voorzien van minimaal 10 handtekeningen van leden van Plaatselijk Belang.
 1. Rondvraag en sluiting

  Pauze

Marten Pothof van Natuurmonumenten vertelt kort over de plannen met  de Slotleane, Sterrenschans en Beakendyk en Slotplaatsfestival.

Een recreatie/sportzaal voor Bakkeveen?
        Droom of werkelijkheid ?

In het kader van Dúnsan wordt opnieuw gesproken over de mogelijkheid  een recreatie/sportzaal te bouwen. We presenteren u het plan.

 

 

Geplaatst in: Plaatselijk Belang

Geef een reactie