Uitnodiging A.L.V. Plaatselijk Belang

VERENIGING PLAATSELIJK BELANG BAKKEVEEN

 

LEDENVERGADERING 14 APRIL 2015
MFC “DUNDELLE”
AANVANG: 20.00 UUR

AGENDA

 

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen ledenvergadering 14 april 2014 (gepubliceerd in Slûswachter mei 2014)
 4. Jaarverslag 2014
 5. Financieel verslag penningmeester 2014
 6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid
 7. Begroting 2015
 8. Bestuursverkiezing:Aftredend en herkiesbaar:

  Aftredend en niet herkiesbaar : Wim Dijk, Jantien Mulder en Lucas Olthof

  Kandidaten : Appie Dekker (voorziet in vacature Wim Dijk), Eppie Pera, voorziet in vacature Jantien Mulder, blijft één vacature

  Namen van tegenkandidaten kunnen tot minimaal 1 uur voor de ledenvergadering worden ingeleverd bij de voorzitter. Een kandidatuur dient schriftelijk te worden ingeleverd, voorzien van minimaal 10 handtekeningen van leden van Plaatselijk Belang.

 1. Rondvraag en sluiting

Pauze

Zorg nu en in de toekomst.

Pieter Engelsma, medewerker gemeente Opsterland vertelt over de ontwikkelingen in de zorg en wat deze ontwikkeling betekent voor u als inwoner van Opsterland. Vragen zijn welkom.

 

 

Geplaatst in: Plaatselijk Belang

Geef een reactie