Bomen maken plaats voor heide

Heide bij Bakkeveen krijgt flinke opknapbeurt met compensatiegeld van Essent en RWE

Heide Bakkefean
De heide van It Fryske Gea tussen Allardsoog en Bakkeveen krijgt een flinke opknapbeurt met geld van Essent en RWE. Het teveel aan bomen op de heide zal enkele kopjes kleiner worden gemaakt zodat er weer een openener heidelandschap ontstaat.

De bijdrage  van de energiebedrijven bestaat uit compensatiegeld. De centrale de die beide energiebedrijven bouwen bij Delfzijl brengt ongewenste uitstoot met zich mee. Ter compensatie moeten de bedrijven investeren in natuurgebieden. In de buurt.

Friese natuurprojecten profiteren van de compensatieplicht. Onder die Friese natuurgebieden valt ook de heide bij Bakkeveen. Er worden niet alleen veel bomen gekapt, ook de te rijke grond onder de bomen wordt verwijderd, zodat de heide weer een kans krijgt. Na de bouwvakvakantie beginnen de werkzaamheden, in de herfst is het klaar.

Filmpje:  http://www.omropfryslan.nl/nijs/heide-bakkefean-wurdt-opknapt

[bron: www.opsterlandsbelang.nl]

 

Geplaatst in: t Fryske Gea

11 reacties op “Bomen maken plaats voor heide

 1. Roelof zegt:

  Kaalslag bakkeveense Bossen de energie bedrijven moeten ook aan hun brandstof komen voor hun hout gestookte centrale,dus dan maar met z.g. subsidie de bomen maar uit de Bossen van Bakkeveen halen zodat daar straks alles weg is
  heel mooi die compensatie het is alleen voordeel voor de energie Bedrijven

 2. Nicolaas zegt:

  Het wordt inderdaad mooi verpakt.
  Bomen kopen onder het mom van subsidie ?

  Waarom geen grasland of beter nog vogeltjesland opkopen rondom de heide en daar nieuwe heide creëren. De bossen van Bakkeveen zijn net al rigoreus uitgedund. Hoeveel bomen worden er nog gekapt en waar ?

  Is het niet een goed idee om dit gegeven paard eens in de bek te kijken voordat de kaalslag begint.

  • D.R. zegt:

   Jouw idee is zeker een overweging waard Nicolaas. Waarom nog meer bomen kappen? Bomen nemen juist CO2 op, dus die gaan de luchtvervuiling en daarmee ook de CO2-uitstoot van de centrale tegen…..
   Kan me voorstellen dat een natuurorganisatie geen geld wil laten lopen, maar ik vraag me ook af of waarom daarmee niet beter een grondaankoop kan worden gedaan, om daarop nieuwe heide te realiseren.

   • K. Ritisch zegt:

    De CO2 uitstoot zullen ze nooit helemaal tegen gaan. Wist je trouwens ook dat een veld vol Mais meer zuurstof afgeeft dan een veld vol bomen?
    Het is natuurlijk zo dat niet alleen bomen CO2 omzetten en de bomen die er op het moment staan zijn of Naaldbomen of bladloos, er wordt op dit moment een minimale CO2 omzet geleverd door naaldbomen (die sowieso al minder is dan bij loofbomen, iets met bladoppervlak). Om de CO2 uitstoot te reguleren kun je je beter wenden tot de Amazone of andere plekken waar wel groen blijfende bomen staan en waar 20 voetbalvelden per dag worden platgelegd/gebrand… Dat heeft een groter effect dan die paar bomen die in Bakkeveen verwijderd worden.

    Ik weet niet hoeveel geld er ontvangen wordt van Essent en RWE, maar de aankoop van een ander terrein om daar heide te planten lijkt me een beetje onlogisch en onbereikbaar.
    Uiteraard wil je een veld dat aansluit op het huidige heideterrein (anders zit je met fragmentatie van gebieden), dat zal dus automatisch een terrein zijn waar een agrarische functie op ligt. De huidige agrariër zal zijn land moeten afstaan danwel willen verkopen. Eenmaal daar zal de rijke boevengrond verwijderd moeten worden door plaggen, want heide groeit niet op voedselrijke gronden. Bij het plaggen zal 10 – 20cm van de bovenlaag verwijderd moeten worden, wat een intensieve en dure klus is. Dan zou er in principe een kans voor de heide kunnen zijn, tenzij de pionier (gras)soorten ze voor zijn, wat aannemelijk is. Struikhei, want dat is het talrijkst, is een trage groeier. Pijpenstrootje zal het overnemen, net als Engels Raaigras.

 3. K. Ritisch zegt:

  Vanwaar die negatieve reacties?

  Er staat toch nergens dat de bossen verwijderd danwel uitgedund worden?

  De Bakkeveense Duinen is een Natura 2000 gebied, omdat deze bestaat uit verschillende belangrijke landschapstypen binnen Friesland/Nederland. Onder andere de stuifzandduinen en de Kraaiheide begroeiingen behoren tot deze belangrijke gebieden.
  De aanwezige (voornamelijk) Grove Dennen zijn aangeplant dan wel op natuurlijke manier in het heide terrein terecht gekomen. Mocht er niks gedaan worden dan groeit het heide terrein dicht en heeft de status van Natura 2000 gebied (waar vele belangen aan hangen) geen enkele nut meer, net als de dan monotone natuurwaarde.
  Info over Bakkeveense Duinen: http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=1&id=n2k17

  Wat betreft de bomenkap, deze staat los van eerder uitgevoerde kap.

  • D.R. zegt:

   Ik snap dat deze kap een andere uitgangspositie heeft dan de kap die de afgelopen tijd rondom Bakkeveen heeft plaatsgevonden, maar ik denk dat het zo langzamerhand onbegrijpelijk wordt voor de meeste mensen. Wat men hier namelijk ziet is de enorme kaalslag die in 2013 heeft plaatsgevonden en nieuwe kap lijkt dan overbodig en is dat misschien ook wel, want waarom moet er persé een soort zichtlijn komen vanaf de schaapskooi van het Fryske Gea naar Bakkeveen? Of als dat de heideplanten terug zal brengen….. Bovendien is er veel te veel luchtvervuiling die de kans op nieuwe heidevorming flink doet afnemen.

   • K. Ritisch zegt:

    Nee, een open zichtlijn brengt inderdaad geen heidenplanten terug. De cultuurhistorische waarde van het gebied dan weer wel..

    Daarnaast is de kap van de bomen op/in de heide weldegelijk van belang voor de instandhouding van de heide en de aanwezige planten + de daaraan verbonden flora & fauna soorten.

    Aangezien dit gebied dus een bepaalde status heeft, zal het beheersplan daar ook op gericht zijn. Wat dus inhoud dat de natuur op 1 staat en recreatie op 2.

    Dat de luchtvervuiling heidevorming deels tegen gaat geeft alleen maar aan dat het belangrijk is om al het gene te doen om dit enigszins te compenseren, bomen uit het heide terrein verwijderen dus.

    Het kost de beheerorganisaties he-le-maal niks, dus waarom weigeren? Als dit plan toch al op stapel lag dan direct maar doen lijkt me! Daarnaast is er met dit huidige kabinet al flink gesneden in subsidies van natuurorganisaties, dus dit is een geheel logische keuze.

    Amen

 4. Roelof zegt:

  allemaal het zelfde
  uit dunnen kan ook

 5. Roelof zegt:

  als alles zo van cultuurhistorishe waarde is van dit gebied mischien kunnen we ook nog wat huizen plat schuiven en wat wegen afsluiten i.v.m luchtvervuiling en rust voor de natuur maar daar zal wel niet aan verdient worden
  het Dunsan projekt kan dan beter ook niet doorgaan wat dat past er ook niet tussen
  hoever wordt er terug gegaan naar de historie?
  waarom zoveel kappen? wie bedenkt dit eigelijk? vast niet iemand die zijn roots in Bakkeveen heeft

 6. D.R. zegt:

  Mais is voer voor vee, veehouderijen stootten veel amoniak uit, met als gevolg luchtvervuiling.
  Maisvelden zijn daarom van geen enkele betekenis om luchtvervuiling tegen te gaan.
  Bomen zijn wel heel belangrijk voor ons leefklimaat en om nou maar te zeggen dat we die in Bakkeveen maar gewoon moeten kappen omdat er in het Amazonegebied hele voetbalvelden aan bomen verdwijnen, vind ik nergens op slaan.
  Wij hebben, naar mijn mening,in onze eigen leefomgeving ook zorg te dragen voor het milieu en hoeven niet alles gelijk voor zoete koek te slikken.
  De natuurorganisaties doen er volgens mij verstandiger aan om uit dit compensatiegeld ander soortige projecten dan boskap te bekostigen.
  Dat men de bestaande heide wil opknappen en dat daarvoor enkele alleenstaande bomen moeten worden gekapt, is het probleem niet.
  Maar om nu opnieuw (na de vele kap van de laatste tijd)stukken bos of stukjes bos te kappen, omdat het zonodig weer op een langgerekt veld net als vroeger moet gaan lijken, lijkt mij niet wenselijk.
  Ben bang trouwens dat het toch alleen maar pijpestro-veld wordt.

 7. Jan zegt:

  Helemaal met je mee eens D.R. er is al heel veel bos gekapt, wat mij betreft al te veel. Er wordt te veel nadruk gelegd op het verleden. Zoals het nu is- afwisseling tusssen bos en hei is mooi. Ze hadden het geld moeten gebruiken voor de aankoop van enkele percelen grond aan de Nije Drentse wei. Deze landbouwgrond ligt nu midden in het Mande Fjild en zorgt ervoor dat het een versnipperd gebied is. Streef er naar dat het een mooi aaneengesloten gebied wordt.
  Ondertussen zijn de maatregelen al genomen en enkele bomen die ze hebben laten staan zijn al kapot gewaaid door de storm.Deze hebben natuurlijk nooit in de volle wind gestaan.

Geef een reactie