Zonnebloem 2014

DE ZONNEBLOEM AFDELING URETERP e.o.

 NIEUWSBRIEF 2014

Telefoon: 0512 – 775738  of  0516 – 481635

De Zonnebloem wil een positieve bijdrage leveren aan het leven van mensen die door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd lichamelijke beperkingen hebben en als gevolg daarvan in een sociaal isolement dreigen te komen. Door mogelijkheden te bieden om contacten te leggen en erop uit te trekken, leveren onze vrijwilligers een plezierige impuls aan hun leven.  

Voor u ligt onze jaarlijkse nieuwsbrief. Wij willen u op de hoogte brengen van wat we doen en hoe u ons kunt bereiken.

De afdeling Ureterp e.o (Ureterp – Frieschepalen – Siegerswoude – Bakkeveen – Wijnjewoude) is één van de 11 afdelingen in Regio Zuid Oost Fryslân.

Onze afdeling heeft op dit moment ruim 50 vrijwilligers. Met elkaar organiseren zij ieder jaar een aantal activiteiten. Daarnaast gaan zij, indien gewenst, op huisbezoek bij mensen van onze doelgroep.

We hebben ongeveer 150 mensen in ons bestand. Sommige mensen krijgen bezoek van één van onze vrijwilligers en anderen  doen mee met onze activiteiten. Iedereen kan zo zijn of haar eigen keuze maken.

Vier keer per jaar worden alle vrijwilligers uitgenodigd voor een  vergadering. Op deze bijeenkomsten wordt dan besproken hoe de activiteiten zijn verlopen en wat er zoal georganiseerd zal worden. De vrijwilligers kunnen ook aangeven aan welke activiteiten zij deel willen nemen.

Verwachte activiteiten in 2014

 

15 januari      Koffieochtend in Wijnjewoude
5 februari      Koffieochtend in Bakkeveen
11 februari      Etentje bij De Stripe
21 maart          NL DOET autotocht
10 april            boot Dagtocht
5 t/m 10 mei    Regionale vakantieweek in Lemele
2 juli               Autotocht
23 oktober      Gezellige middag in het M.F.C. “De Wier”, Ureterp
13 november   Winkelmiddag in Drachten
11 december   ’s Ochtends bezoek aan Tuindorado in Drachten

Alle activiteiten onder voorbehoud.

 

Vakanties:
Er zijn verschillende soorten vakanties:

 • Vakanties met eigen vervoer  –
 • Busvakanties  –
 • Campervakanties  –
 • Watersportvakanties  –
 • Vaarvakanties  –
 • Vliegvakanties.

Voor alle vakanties geldt, dat u alleen maar mee kunt indien u hulp nodig heeft. Mensen die verpleegkundige hulp nodig hebben kunnen een reis bij de Zonnebloem aanvragen. Ook de partner kan mee. Als u met de Zonnebloem op vakantie wilt, dan kunt een vakantiegids aanvragen bij één van onze vrijwilligers. Er is altijd veel vraag naar de Zonnebloemvakanties, dus niet iedereen die zich opgeeft kan mee.

Bronnen van inkomsten:
Het spreekt vanzelf dat voor al deze activiteiten geld nodig is.
Een deel daarvan wordt betaald door een eigen bijdrage die voor de activiteiten gevraagd wordt, maar dit is niet genoeg om alles van te betalen.

Afdeling Ureterp e.o heeft de volgende bronnen van inkomsten:

 • U kunt donateur worden van de landelijke vereniging De Zonnebloem.
  Afdeling Ureterp e.o krijgt hiervan een percentage.
 • Ieder jaar organiseert de Zonnebloem de landelijke loten verkoop.
  Onze vrijwilligers verkopen loten en het aantal verkochte loten bepaalt de opbrengst voor de afdeling.
 • Jaarlijks staan we met een stand op de braderie.
  De opbrengst is voor onze afdeling.
 • Giften.

Wij hopen dat deze nieuwsbrief voorziet in een behoefte en de drempel voor u verlaagt om eens de telefoon te pakken als u wat wilt vragen of u ons iets heeft te zeggen.

Kent u mensen in uw omgeving die graag kennis willen maken met activiteiten van de Zonnebloem?  Geef ze ons telefoonnummer!

Ook heel belangrijk, vraag eens aan familie of kennissen of zij er ook voor voelen om vrijwilliger bij ons te worden. Ze zijn van harte welkom.

De Zonnebloem afdeling Ureterp e.o. wenst u alle goeds toe.

Het afdelingsbestuur:

Voorzitter                                 Marian Doorgeest     0512-775738
Secretaris                                  Antje Berga                  0512-510408
Penningmeester                     Meta   Falkena             0512-302172
Bestuurslid Bezoekwerk      Hermien v.d. Velde  0512-302086
Bestuurslid                               Griet Beute                   0512-301583
Bestuurslid Bezoekwerk     Anke Posthumus        0516-481635
Bestuurslid                               Ietje v.d. Veen            0512-301984

 

 

Geplaatst in: Verenigingen

Geef een reactie