Hoogtepunten uit geschiedenis Friesland

Hoogtepunten uit de geschiedenis van Fryslân in oudheid en middeleeuwen.

De geschiedenis van Fryslân kent een eigen verhaal dat ruim tweeduizend jaar omvat. De Romeinen brachten met hun geschriften de Friezen voor het eerst in beeld. In de volgende eeuwen ontwikkelde Fryslân zich tot één van de dichtstbevolkte en ook rijkste gebieden van West-Europa. Tot in de elfde eeuw zouden de Friezen de handel op de Noordzee beheersen en werd dan ook wel Friese zee genoemd (Mare Frisicum). Het Friese territorium besloeg in deze periode een groot deel van de Noordzeekust tussen Vlaanderen en Denemarken dat als Frisia bekend stond. Mythisch is de Friese vrijheid die door Karel de Grote als privilege zou zijn verleend. In de late middeleeuwen is sprake van de Zeven Friese Zeelanden langs de kust van Alkmaar tot aan de Wezer. Die herinnering blijft zichtbaar in de Friese vlag. Al met al stof voldoende voor tien colleges geschiedenis over vijftien eeuwen Fryslân .

De cursus wordt in het Fries gegeven en de canon van Fryslân is het uitgangspunt. Docent is Klaas Tulp, die als historicus gespecialiseerd is in de geschiedenis van de Friese Landen.
Onderwerpen:

  1. De Hludana-steen. In contact met de Romeinen (12 voor Christus tot 400)
  2. Hogebeintum. Fryslân in de terpentijd (Ca 600 voor Chr. tot 1000 na Chr.)
  3. Schippers en kooplieden. De bloeitijd van de handel (450-1200)
  4. Radboud en Bonifatius. Een heidense koning en een christelijke martelaar (689-754)
  5. Friesland als kloosterland. De glorie van de kloosters (1100-1580)
  6. Stormvloeden en bedijkingen. Frieslands strijd tegen “het wilde haf” (1000-1500)
  7. De Friese vrijheid. Leaver dea as slaaf ! (1250-1498)
  8. Het Oudfriese recht. Van Lex Frisionum tot Oude Druk (800-1504)
  9. De Friese taal. Over Germaans, runen, kustgermaans, Oud- en Middelfries (500 -1500)
  10. Edzard Cirksena. Bouwer van een Friese staat (1462-1528)

De cursus omvat tien colleges en start op donderdagmiddag 7 november.
Data: 7, 14 en 21 november; 5 en 12 december; 16 januari t/m 13 februari.
Tijd: 14.00 – 16.00 uur.
Cursuslocatie: Bibliotheek Drachten. Cursusmateriaal: syllabus opgesteld door de docent, kosten € 10,00. Cursusprijs: € 140,00 voor leden van de bibliotheek, € 150,00 voor niet leden. Opgave per e-mail: [email protected]

Opgave kan ook aan de balie van de bibliotheek aan het Museumplein of telefonisch: 0512 – 512680.

Geplaatst in: Activiteiten

Geef een reactie