Reünie voor Bakkeveensters: status april 2013

Reünie voor Bakkeveensters van toen en nu!

Beste mensen,

Afgelopen maand zijn er weer een heleboel bijgekomen! Hoort u daar al bij? Nog niet? Ga snel naar www.bakkeveen.nl of bel een van ons.

Het record van de vorige keer is weer gebroken! Geertsje Van Gorkum-Heersma spant nu de kroon, 90 jaren oud en van plan te komen op 21 september. Een van de jongsten, Lydia Krist (lid reüniecommissie) stelt zich deze keer aan u voor. Ook leuk te melden is dat nogal wat Allardsoogsters betrokken zijn en zich hebben aangemeld: familie Stegink, Stapel, de Jongstra’s, De Vries, de Woldmannen, etc. En nog steeds zijn alle windstreken vertegenwoordigd: Amsterdam, Amersfoort, Zoetermeer, Fijnaart, Soest, Joure, Heerenveen, Valthermond, Middelstum, Marum, Oudeschoot, Elst, etc. Ook uit onze buurdorpen melden zich mensen aan, zoals Haulerwijk, Ureterp, De Wilp, Wijnjewoude.

Ook op Facebook is het ook nog steeds druk.

Het programma en de kosten van deelname staan nu vast (zie hieronder). De informatie is ook te zien op de site Bakkeveen.nl, onder de knop Reünie. Als u zich al hebt aangemeld krijgt u binnenkort een mail met het verzoek uw bijdrage over te maken.

Een greep uit de aanmeldingen die de afgelopen maand via de website van Bakkeveen of via de telefoon zijn binnengekomen:

Jenny Van der Weij-Monen, Jannes van der Weij, Engbert de Vries, Mina de Vries-Harms, Eesge Jongstra, Harm Louwes, Bram van der Weij, Jelte van der Heide, Bouktje van der Heide (Dopstra), Wietze van der Veer, Anneke Bijker (Geertsma), Reinder de Vegt, Pietsje Wijkstra (de Vegt), Johannes Postma, Ansje Postma (Wekema), Monica Manhave, Frauke de Haan, Hinke Bouma (van der Veer), Henk Bijker, Trientsje Veenstra (Bijker), Marije de Haan, Willem Dolstra, Anna Smid (Dolstra), Jannie Prins, Jantien Mulder -Wijnterp, Lammie van der Veer (Borgman), Jan Zijlstra, Rinkje Zijlstra, Hilly van der Veen, Jan Fokkema, Gosse Jelte Smit, Gerard Bernard Smit, Annie Smit-van der Brug, Jannie Smit (Kootstra), Rinze Kootstra, Sjoerd Woldman, Allert Aalders, Willem de Vries, Hester van der Wal, Willem Jan Bolhuis, Harm Homan, Jannie Homan-Wegman, Fokke Veenstra, Hillie Veenstra-Geertsma, Piet Woldman, Lammert Woldman, Klaske Woldman (Nuwolt, Aaltje van der Meulen, Jouke Vegelien, Diny Vegelien -Bosman, Max Wenniger, Janny Huizing, Pietsje Wieldraaijer, Siebe Sikma, Geertje Veenstra (Sikma), Frans Mulder, Marietje Bolding (Feitsma), Lous Monderman, Wietze Stoker, Sietske de Jong (de Vries), Jan van der Vaart, Amber Faber, Piet Douwsma, Anneke Douwsma, Jaap ter veld, Geke Homan (ter Veld), Elsemaartje Stapel (Marijs Eckhardt), Bareld Homan, Hendrikje Homan, Hinke Bouma (van der Veer), Andries van der Veer, Riet Stegink-Swanborn, Johan Heite, Grietje Heite (Faber), Elisabeth Veenstra, Margreet Koeling, Anna Aukje Veenstra (Reitsma), Johannes Reitsma, Hennie Portengen, Geertje Heersma (van Gorkum), Janneke Hut, Hilly de Vries, Jeen Bouma, Reinder Zuidhof, Carla Zuidhof (Hartkamp), Rolina van Bergen (Slager), Klaas Kootstra, Marijke Zwaga, Yvonne Kasemier (Smit), Durk Kasemier, Bas Kasemier, Tineke van der Wal, Jurjen Jagersma, Anje Zuidhof, Thies Nicolai, Sjirk van Gorkum, Marian Stegink, Fred Hoogenboom, Emy Hoogenboom, Pietje De Wit (Hempenius), Rinskje A Jonkman, Johannes Hielke Dijkstra, Jeltsje Jongstra (Bron), Griet Jongstra (Kootstra), Lonnie Stegink.

De reüniecommissie

 

Geplaatst in: PB125

Geef een reactie