Buitenschoolse Opvang Kidsvilla: kijkdagen

KidsVilla biedt buitenschoolse opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 – 13 jaar. Deze opvang vindt plaats op camping de Waldsang.
Binnen de buitenschoolse opvang bepalen kinderen in principe zelf welke activiteiten ze willen doen. Wij vangen hen op in een huiselijke sfeer en bieden de kinderen een gevarieerd aanbod van activiteiten zonder schoolse verplichtingen. Wij zorgen er voor dat er voldoende uitdagende materialen zijn maar dat er ook gelegenheid is voor rust en wat te drinken en te eten.

Onze doelstelling is om te komen tot een kindvoorziening waarbij een zo compleet mogelijk aanbod geboden wordt. Een voorziening die kinderen veiligheid, continuïteit en stabiliteit biedt met rust en regelmaat in het dagritme, vertrouwde gezichten voor het kind en een eenduidige pedagogische aanpak. In deze voorziening werken medewerkers in de BSO nauw samen met elkaar en natuurlijk met jullie, als ouder(s)!

Kijkdagen op:

  • Maandag 28 januari    16.00-18.00 uur
  • Dinsdag 26 februari    16.00-18.00 uur
  • Donderdag 28 maart  16.00-18.00 uur

Foarwurkerwei 2, 9243 JZ Bakkeveen
T: 0594 631266,   M: 06-15562891
E: [email protected], W: www.kovdebasis.nl

Geplaatst in: BSO Kidsvilla

Geef een reactie