amateurs met “Amateurs” (met foto’s)

Toanielselskip Nij Bigjin spilet foar jo it stik:

Amateurs

Toanielstik fan: Wannie de Wijn
Oerset troch: Gurbe Dijkstra
Regy: Geert Louwes

Datum fan opfieren:

  • freed: 25 jannewaris 20.00 oere
  • sneon: 26 jannewaris 20.oo oere
  • freed: 1 febrewaris 20.00 oere
  • sneon: 2 febrewaris 20.oo oere

Plak fan opfieren: Dúndelle, Mjûmsterwei 16, Bakkefean

Foar eltse jûn binne der 125 kaarten te keap.
De tagongspriis is € 7,–.

De kaarten binne yn ‘e foarferkeap,
mei yngong fan 14 jannewaris 2013.

  • Kaarten foar 25 en 26 jannewaris:
    Griet Kootstra, Dwarskamp 29, telefoan, 0516-541925
  • Kaarten foar 1 en 2 febrewaris:
    Lenie Bouma, Alde Drintsewei 12, telefoan, 06-27414227

Ofhelje en betelje tusken 18.00 en 19.00 oere jûns.

Geplaatst in: Toneelvereniging Nij Bigjin

Geef een reactie