Het reilen en zeilen van V.V.A. en T.I.P.

Een jaar geleden hebben we uitgelegd wat de twee verenigingen voor Bakkeveen kunnen betekenen, als er voldoende vrijwilligers en financiële middelen zijn. Gelukkig zijn er veel vrijwilligers bereid hun vrije tijd op te offeren. En over het aantal donateurs hebben we ook niet te klagen, zij leveren het meer en deel van de financiële middelen. Hiervoor willen wij dan ook iedereen bedanken.
Hieronder een klein verslagje van de zaken die bij het VVA en TIP hebben plaats gevonden.

VVA:
Wat heeft het VVA en zijn vrijwilligers zoal gedaan het afgelopen jaar?
Om te beginnen de avondvierdaagse, vier avonden wandelplezier voor jong en oud. En na jaren weer voor de geoefende lopers routes van 15km. Deze lopers volgen de 10km afstand en maken ongeveer halverwege een extra lus. De extra lus was niet voorzien van pijlen, maar moest met behulp van een omschrijving worden gelopen. Rond de slotavond, oranje voetbalavond, was nog wel wat te doen. Wij zijn door velen benaderd of er niet ‘s middags gelopen kon worden. Dit hebben we niet gedaan omdat vele zaken al ver van te voren zijn geregeld, en dit wijzigen is haast onmogelijk. Gezien het aantal lopers wat ongeveer gelijk was aan de afgelopen jaren, de mooi uitgedoste lopers en het massaal toegestroomde publiek was dit achteraf ook niet nodig. En tot verbazing van de heren opstellers op het parkeerterrein en Jeen was er ook nog een extra korps aanwezig voor de intocht van de wandelaars. Verder was het mooi wandelweer en waren er geen noemenswaardige incidenten, we kunnen dan ook terug kijken op een geslaagde avondvierdaagse.

Geplaatst in: V.V.A.

Geef een reactie