Informatieve Fietsexcursie rond Bakkeveen

Informatieve Fietsexcursie in Bakkeveen e.o.

Op dinsdag 18 september willen It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten u graag uitnodigen voor een fietsexcursie in de omgeving Bakkeveen e.o. De excursie begint omstreeks 17.45 uur en start bij de Slotplaats te Bakkeveen op het parkeerterrein.

De natuurorganisaties willen tijdens deze excursie graag met u van gedachten wisselen over de recreatieve activiteiten die op de Slotplaats, it Mandefjild en de Duurswoudeheide plaatsvinden en hoe wij dit kunnen verbeteren. De excursie is voor een ieder bedoeld.

De natuurgebieden van It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten worden door tal van recreanten gebruikt. Denk aan ruiters, fietsers en wandelaars. Daarnaast worden de natuurgebieden ook gebruikt door omwonenden en buurtbewoners, bijvoorbeeld om de hond uit te laten. De natuurorganisaties krijgen ieder jaar vele vragen over loslopende honden en het wel of niet faciliteren van een ruiterroute en dergelijke zaken.

Doordat er ernstige problemen zijn geweest met grazende schapen zijn er plannen om een deel van it Mandefjild af te sluiten voor honden, er zal hier wel een alternatief worden geboden voor de hondenuitlaters. Verder komt er bij de Slotplaats een losloopgebied voor honden en bij het Koningsdiep zal een pad worden afgesloten.

It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten willen graag deze ontwikkelingen met u bepreken en kijken hoe we voor alle gebruikers een passende regelgeving kunnen vinden ten behoeve van al deze zaken. Tijdens deze excursie willen we verder van u weten hoe u tegen de huidige recreatieve faciliteiten en routes aankijkt en wat uw ideeën hierbij zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

It Fryske Gea, Tom Jager 06-21536377
Staatsbosbeheer, Roel Vriezema 06-51046388
Natuurmonumenten, Kim Pierik 06-15261661
 

Geplaatst in: Bekijken: natuur en cultuur

Geef een reactie