Groep 7/8 CBS Betrouwen snuffelt aan gemeentepolitiek

Vandaag was groep 7/8 van CBS Betrouwen uit Bakkeveen aan de beurt voor het zogeheten Jeugd-Gemeenteraad van Opsterland. Locatie: de raadszaal van het gemeentehuis in Beetsterzwaag. Met 3 politieke fracties (Opsterlân Foarút, Groen & Gras, Partij voor de Veiligheid) en 3 wethouders, griffier en een kinder-burgemeester die de orde moest bewaren in de zaal.

Het jeugdcollege van burgemeesters en wethouders had 6 voorstellen ingediend:
• Bosuitbreiding bij Bakkeveen, Beesterzwaag en Hemrik: 300.000 euro
• Heuvelend fietspad in Gorredijk, ook geschikt voor wedstrijden: 350.000 euro
• Park voor zielige dieren tussen Gorredijk en Lippenhuizen: 250.000 euro
• Hotel-Restaurant met snackbar, doolhof en speeltuin bij Sparjeburd: 250.000 euro
• Voorrangsroutes met zebra’s voor fietsers en voetgangers naar scholen: 250.000 euro
• Speel- en sportvoorzieningen (bijv. baskets) voor groep 5 t/m 8 op schoolpleinen: 200.000 euro

Voor deze voorstellen was 1.000.000 euro beschikbaar. De voorstellen samen kosten 1.6 miljoen euro. U begrijpt het al: er moesten harde en duidelijke keuzes worden gemaakt door onze jeugdige inwoners/raadsleden van Bakkeveen!

Het doel van dit politieke spel is niet alleen aan te geven wie voor of tegen een voorstel is. Er moeten ook goede argumenten zijn. Het liefst argumenten waarmee je een andere fractie kunt overtuigen van jouw eigen gelijk, want in de democratie gaat het om het halen van een meerderheid aan stemmen. Soms zullen er compromissen worden gesloten, want meer dan 1 miljoen euro mag niet worden uitgegeven.

Dit vormde geen enkel probleem voor groep 7/8 van CBS Betrouwen. De drie fracties waren het eens over de eerste 3 voorstellen (samen: 900.000 euro). Het gemeentebestuur probeerde bij speel- en sportvoorzieningen de fracties alsnog tegemoet te komen door het bedrag te halveren tot 100.000 euro, maar de volksvertegenwoordigers bleven principieel bij hun standpunt en stemden tegen. En zo bleef groep 7/8 ruim binnen de begroting. Petje af, want in de volwassen politiek lukt dit bijna nooit!

De sfeer in de raadszaal was buitengewoon serieus en relaxed. Er werd veel over en weer gedebatteerd. Vooraf was deze Jeugd-Gemeenteraad uitstekend voorbereid door de schoolleiding van CBS Betrouwen. Tijdens de zitting van vandaag kregen de kinderen deskundige begeleiding van de officiële raadsgriffier (Ieke Zwart) en 3 raadsleden (Doeke Venema, Dieko van der Harst en ondergetekende Johan Sieswerda).

Voor de verslagen van de schoolkinderen en voor meer foto-impressies kunt u ook surfen naar: http://www.betrouwen.nl/

Johan Sieswerda
Raadslid/Begeleider Jeugd-Gemeenteraad (en fotograaf)

Geplaatst in: 2012-gebeurtenissen

Geef een reactie