Bomenkap bij ’t Fryske Gea

Bosonderhoud bij It Fryske Gea najaar 2012.

In het bos en de bosranden rondom de Bakkefeansterdúnen en de Heide fan Allardseach zijn een aantal bomen gemerkt met groene stippen in het terrein van It Fryske Gea.
Deze bomen zullen in de komende weken worden gekapt. De vraag bij wandelaars en gebruikers van deze mooie terreinen komt dan al snel ter sprake, zijn deze kapwerkzaamheden nu echt nodig? Welnu, bij deze even een uitleg waarom wij als natuurbeheerders hier willen kappen.

Als een bos bestaat uit veel boomvormers, komt er weinig licht op de bodem, de kronen schermen dit af. Dit betekend dat struiken en plantensoorten te weinig kansen krijgen om zich onder de bomen te vestigen. Het bos wordt dan op de bodem steeds kaler en biedt weinig dekking en nestgelegenheid voor kleine zoogdieren en vogels. Ook overgangszones tussen de heidevelden en het bos zouden heel geleidelijk moeten verlopen. De praktijk is vaak dat de opgaande bosranden, (steile wand) meteen overgaan in de lage heidevelden.
Door inventarisaties is gebleken dat de meeste natuurwaarde zit in de geleidelijke overgangen. Met name als deze zones zich aan de zonzijde bevinden heeft dit een enorme aantrekkingskracht op o.a. bosrandstruweelvogels en vlinders.

Tijdens de inventarisatie op flora en fauna i.v.m. de status van natura 2000 is gebleken dat de Bakkefeansterdúnen en de Heide fan Allardseach in goede conditie verkeren, maar dat er te weinig overgangszones waren tussen bos en heide, vandaar ook deze maatregel.

De kapwerkzaamheden zijn dus het middel om de doelstelling te bereiken die It Fryke Gea voor ogen heeft. Na de kapwerkzaamheden zal het eerst wat rommelig lijken, maar na meestal een jaar valt dit helemaal niet meer op.

It Fryske Gea heeft de natuur-en vogelwacht van Bakkeveen al ingelicht over de komende kapwerkzaamheden en ter plaatse uitleg gegeven. De werkzaamheden zullen waarschijnlijk enige overlast veroorzaken voor de bezoekers van de Bakkefeansterdúnen tijdens de uitvoering. De aannemer zal proberen dit tot een minimum te beperken. We vragen hiervoor uw begrip.

Als er vragen zijn over de komende werkzaamheden dan zijn wij natuurlijk altijd bereid om hier antwoord op te geven. Wij zijn te bereiken op onze bedrijfslocatie Schoterlandseweg 24A te Katlijk, tel. 0513-541591.

Namens It Fryske Gea
Ane Zijlstra
Districtshoofd Súd
 

Geplaatst in: t Fryske Gea

5 reacties op “Bomenkap bij ’t Fryske Gea

 1. LP zegt:

  Bedankt voor de nette brief en duidelijke uitleg. Zo weet ik de achterliggende gedachte.

 2. klaas zegt:

  Jammer gaat er weer een mooi stukje bos weg. Ik hou niet zo van die kale stukken !!

 3. D.R. zegt:

  Men is al bezig geweest met kappen. Zie linkerzijde invalidenpad (wat langs de Mjumsterwei loopt).

 4. Natuerferiening Bakkefean zegt:

  De Natuerferiening heeft tijdens de rondgang met het Fryske Gea gezien dat zij t.o.v. particuliere boseigenaren een behoudender kapbeleid voeren. Een kapbeleid wat bij hun doelstelling past nml. het stimuleren van een grotere biodiversiteit.
  De natuur is er bij gebaat dat bosranden bestaan uit een kruid-, struik- en vervolgens bomenlaag. Hier vinden meer insecten,vlinders, zangvogels etc. hun leefgebied.

 5. Anne zegt:

  Jammer, deze vernielzuchtigheid, van het fryske gea, als er zondag s’ochtens wat mountenbikers de verkeerde route nemen slaan ze, ze meteen op de bon.
  Natuurbeleid en sport gaat moeilik samen en is ook moeilijk te begrijpen, want deze grote voertuigen vernielen meer dan een groep van 100 moutenbikers,
  zou zeggen ga zo door met deze leden werffing

  Wijnjewoude 15-10-2012

Geef een reactie