Impressie excursie natuurterrein De Valkenhof

Betreft:

Excursie nieuw in te richten natuurterrein

De Valkenhof bij Bakkeveen

op zaterdag 3 maart 2012

[update zaterdagmiddag 3 maart 2012]
Vanochtend heeft de excursie plaatsgevonden. Rond de 20 deelnemers verzamelden zich om 10 uur bij de Parkeerplaats aan de Nije Drintsewei. De temperatuur was ca 7 graden. Daarom viel de koffie en warme chocolademelk die aannemer Gebr. Kok beschikbaar stelde  er goed in.
De algemene uitleg staat hieronder en bij de foto’s een nadere toelichting. De 2e foto geeft een kaartje van 2005 (toen er nog veel bos was) waarop in rood de wandelroute van vanochtend is weergegeven en de gele letters wijzen naar de lokaties genoemd bij de foto’s.

Zaterdag 3 maart organiseert de landinrichtingscommissie Koningsdiep samen met It Fryske Gea een excursie voor omwonenden en andere belangstellenden in het nieuw in te richten natuurterrein De Valkenhof bij Bakkeveen. De excursie duurt van 10.00 tot circa 12.00 uur. We verzamelen bij de parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de Nije Drintsewei (tussen huisnummers 1 en 3 bij de Pûpedobbe) in Bakkeveen. Boswachter Ane Zijlstra van It Fryske Gea zal u rondleiden in het gebied. U bent van harte welkom. Vergeet uw laarzen niet!

Het gebied is circa 14 hectare groot en maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), het netwerk van natuurgebieden in Nederland. Ook is het gebied onderdeel van het Natura 2000-gebied ‘Bakkeveense Duinen’. Oorspronkelijk bestond het perceel uit heide. In de jaren 30 is het ontgonnen. Het is de bedoeling dat hier op termijn weer heide komt. In een hoek aan de noordoost kant van het terrein wordt een dobbe gegraven. Dobbes zijn van grote betekenis voor bijvoorbeeld amfibieën en libellen. Aan de zuidkant wordt de zandkop geaccentueerd door het terrein op te hogen. Het is de bedoeling dat zich hier bos ontwikkelt. Dit gebeurt echter niet door middel van nieuwe aanplant; in de bodem zijn nog veel zaden van het bos in de omgeving aanwezig waardoor het zich spontaan kan ontwikkelen. Het geplagde deel van het terrein wordt door middel van omheiningen toegevoegd aan het begrazingsgebied van de schaapskudde. Het bestaande pad langs het perceel wordt verbeterd.

De werkzaamheden zijn onlangs begonnen. Begin mei dit jaar moet het werk klaar zijn. Het werk wordt uitgevoerd door de landinrichtingscommissie Koningsdiep in opdracht van de provincie Fryslân. In deze commissie zitten vertegenwoordigers namens landbouw, natuur, water, recreatie, dorpsbelangen en de gemeente. Het procesmanagement is in handen van Dienst Landelijk Gebied.

Op bijgevoegde kaart kunt u zien om welk gebied het gaat (blauw gearceerd).

 

Geplaatst in: Staatsbosbeheer

1 reactie op “Impressie excursie natuurterrein De Valkenhof

  1. Rob Sluiter zegt:

    Een schitterend gebied, maar als ik er loop, dan word ik in mijn rust gestoord door grommende en bijterige loslopende honden..In het Mandenveld is een aanlijnplicht. Op het gebied buiten de afrastering geldt de regel, dat de hond onder appèl moet staan (vlakbij de ingang grote parkeerplaats), dit vind ik een waardeloze regel, want de honden staan vaak niet onder appél (vaak hondenuitlaatcentrum met 5 honden tegelijkertijd)en dan springen ze tegen je op of ze zitten aan je vingers te likken met hun slijmbekken.. of te bijten, ik vind dit helemaal niks..Bellen met een instantie helpt dan niet, want de daders zijn dan al gevlogen of de baas van de hond geeft je een dreun..Ik zou graag willen, dat er een aanlijnverplichting komt in het gehele bakkeveense natuurgebied..Als het niet komt weerhoudt het mij om nog eens te gaan..

Geef een reactie