18 februari was voetbalvereniging Bakkeveen als tweede ….

Oplossing Poiesz sponsoractiviteit Jeugdvoetbal op 18 februari jl.

Op 18 februari was voetbalvereniging Bakkeveen als tweede aan de beurt om in de Poiesz te Bakkeveen een activiteit te organiseren. Door deze activiteit konden wij al naar gelang de originaliteit 500, 750 of 1000 extra sponsormunten verdienen.
Onze actie bestond om de winkelende klant, tegen het inleveren van de sponsormunten, het totale aantal leden van de v.v. Bakkeveen te laten raden, en als hulpvraag het aantal vrouwelijke leden.
Om de klanten toch een idee te geven om hoeveel leden het ging, waren in de Poiesz een aantal flyers opgehangen waar het aantal senior, jeugd en kaderleden op stond vermeld. Door dit op te tellen kon je het totale aantal leden weten. Wat het aantal vrouwelijke leden betrof, was het grootste gedeelte ook al vermeld van het dames team nl. 13. Hierna nog een schatting maken en of tellen van het aantal meisjes jeugdleden en vrouwelijke kaderleden. De juiste uitslag was;

Het totale aantal leden bedroeg: 199 en 21 vrouwelijke jeugd, senior en kaderleden.

De actie duurde van half tien tot ongeveer half vier, en hierna was onze koker ook dankzij de inzet van de 12 jeugdleden ook al weer bijna tot de rand toe vol. Hierna moesten uit de 100 ingeleverde briefjes de goede oplossingen worden gezocht. Er waren 8 met de juiste oplossing. Uit de goede oplossingen heeft Jannie Kootstra de gelukkige getrokken. Dit was Corrie de Haan, moeder van twee van onze jeugdleden. Deze kreeg de boodschappenmand ter waarde van 25 euro uitgereikt.
Ik wil langs deze weg een ieder die deze zaterdag, en natuurlijk ook op andere dagen sponsormunten in de koker van het jeugdvoetbal hebben gedaan, of nog doen, hartelijk bedanken. Jannie Kootstra bedankt voor hulp bij de organisatie en aflossing tijden de pauze. Natuurlijk wil ik ook de 12 jeugdleden bedanken die hebben meegeholpen. Dit was Gjalt Spinder van de F1. Mathijs Oedzes, Tjeerd Spinder en Ruerd Veenstra van de E1. Anna Ekas, Bas Kuik, Dennis Oedzes, Bas Cazemier en Stefan de Boer van de D2. En Patrick Koiter, Demi Huizing en Abe Spinder van de D1. Uit deze 12 jeugdspelers heb ik 6 jeugdleden geloot die op vrijdag 13 april mee gaan om de cheque met het uit te keren sponsorbedrag op te halen op het Sponsorgala in het FEC te Leeuwarden. Dit zijn de gelukkigen; Stefan, Demi, Abe, Dennis, Anna, Bas Kasemier. Reserve Tjeerd.
Deze actieweek heeft ons weer 3947 extra sponsormunten opgeleverd. Dit is inclusief de 750 extra sponsormunten die we van Gert Jan Zijlstra, bedrijfsleider van de Poiesz, voor onze actie kregen.
We gaan nu nog verder met de zgn. gebaksbatlle. De vereniging die via hun gebaksbonnen het meeste gebak(50 % korting) in deze 8 weken bestellen kan hier ook nog weer een extra bonus van 5000, 2500 of 1000 punten mee verdienen. Voor wie nog geen bonnen heeft of nog extra bonnen moet hebben, deze zijn te verkrijgen in de kantine.

Namens de Activiteitencommissie, Rinse Melles.
 

Geplaatst in: Voetbal

Geef een reactie