VERANTWOORDELIJKHEID?

Ontleend aan “Linke stukken” uit de Woudklank van 30 december 2010

Veel inwoners van Opsterland maken zich zorgen over het strooibeleid van de Gemeente. Dat is terecht, want de verantwoordelijke Wethouder geeft in de Woudklank aan dat hij niet onder de indruk is van die zorgen. “De burgers hebben ook hun eigen verantwoordelijkheid”, aldus de Wethouder. De verantwoordelijke Wethouder meent dus alleen verantwoordelijk te zijn voor het onder winterse omstandigheden berijdbaar houden van de doorgaande wegen. Aan de mensen die wonen aan de glibberige gemeente-landweggetjes en binnen de bebouwde kom van de dorpen heeft de verantwoordelijke Wethouder geen boodschap, behalve dan die ene boodschap: ” U mag uw eigen straatje zelf schoonvegen met uw beperkte middelen en zelf betaald strooizout…………..”.

De CDA-stemmers zorgden er voor dat de wethouder die verantwoordelijkheid mocht dragen. Het CDA staat voor onder meer “Medemenselijkheid” en “ Omzien naar de ander”. Hoe valt dat te rijmen met dit treurige beleid van de verantwoordelijke Wethouder?

Behalve één VVD raadslid (met verantwoordelijkheidsgevoel) is er geen enkel ander raadslid dat zich zorgen maakt……………….slapen ze of kiezen ze de gemakkelijkste weg door te zwijgen. Maar pas op wie zwijgt stemt toe en de winter duurt nog wel even……………gelegenheid genoeg voor u om mede-verantwoordelijk te zijn voor gebroken benen en laten we het niet hopen, ernstiger letsel.

U, als burger, betaalt natuurlijk wel belasting voor het sneeuw- en ijsvrijmaken, dus berijdbaar, beloopbaar en bereikbaar houden van de bebouwde kom én de landweggetjes………………..Wat wordt er eigenlijk met uw geld gedaan?
 

Geplaatst in: Opmerkelijk

16 reacties op “VERANTWOORDELIJKHEID?

 1. grietje zegt:

  goh….waar zijn die waarden in normen van de CDA nou gebleven….
  dit toont niet bepaalt medeleven met de mensen die slecht ter been zijn….

 2. JohanS zegt:

  De Woudklank was niet volledig in het verslag over het strooibeleid van de gemeente, want ik heb namelijk hierover in NOVEMBER 2010 mondelinge vragen gesteld aan wethouder Kooistra in de commissievergadering van Romte (23 november 2010). Toen antwoordde de wethouder, dat Opsterland geen zorgen hoefde te maken voor de aankomende winter.

  Dus: hebben zowel de VVD als OpsterLanders hun zorgen geuit over dit probleem. Maar liefst door 2 betrokken en verantwoordelijk voelende inwoners/volksvertegenwoordigers út Bakkefean …

  De gemeente over gladheidsbestrijding:
  http://www.opsterland.nl/content.jsp?objectid=28044

  Verslag van de commissie Romte 23/11/2010:
  “De heer Sieswerda vraagt of er – met de winter in aantocht – voldoende strooizout is en of de gemeente berekend is op een soortgelijke winter als vorig jaar. Een maand geleden is er een proef in Kollumerland geweest, waar men strooizout wil uitdelen aan de dorpen. Is dit ook mogelijk voor onze dorpen?”

  “Wethâlder Kooistra seit, dat de boargers hjiryn ek ferantwurdlik binne en dat jildt ek foar it keapjen fan sâlt. It wie hjir lykwols ferline jier net slimmer as earne oars; hjir wie ek mear snie fallen as op oare plakken. Nei ferline jier is der in evaluaasje west; der is in kontrakt foar it leverjen fan sâlt. De leveransier hat oanjûn, dat we letter sâlt krije en minder. De gemeente hat der lykwols fan alles oan dien om klear te wêzen foar de winter.”

  Zie: http://tinyurl.com/3xqflrj

 3. vincent zegt:

  Ben benieuwd hoe het met zijn eigen straat/weg gesteld is ? Dit wel makkelijk scoren van mij maar het zou me niets verbazen dat het een feit is.
  Akzo schijnt genoeg zout te hebben maar gebruikt het liever voor andere doelen dan wegenzout. Brengt meer op, gehoord op de radio, dus toch dat geld, hm.

 4. JohanS zegt:

  Bij ons in de wijk is de weg en de stoep spekglad. Er is hier in deze winter nooit gestrooid door de gemeente. Hoe is het tot nu toe elders in Bakkeveen gegaan, behalve de 4 hoofdwegen? Of bent u net als de wethouder ronduit tevreden over de gladheidsbestrijding?

  De verkeersveiligheid op de gemeentelijke wegen is een directe taak van de gemeente. Het is diep treurig, maar als de overheid wil bezuinigen dan worden de lasten meestal doorgeschoven naar de burger onder het mom van zogenaamde ‘eigen verantwoordelijkheid’.

 5. Frans Briedé zegt:

  De informatie voor bovenstaand stukje is niet alleen ontleend aan “Linke stukken” uit de Woudklank maar ook aan een e-malcontact dat ik had met een raadslid van OB. Hij schreef mij dat hij op de bewuste commissievergadering had gemerkt dat Haisma (VVD) hem vóór was geweest (met zijn zorgen uit te spreken). Zelf heeft hij daar dus blijkbaar niets aan toegevoegd. Vandaar mijn opmerking over dat zwijgen………..
  Om constructief te zijn mijn volgende vraag: Waarom spreken wel enkele raadsleden (2) hun ongerustheid uit vóór de winter begint (23 november) over het strooibeleid, maar spreken zij de wethouder nu niet aan op zijn huidige beleid (niet strooien binnen de dorpen en op de landweggetjes) zoals beschreven in de laatste Woudklank?

  Ter informatie: Vorige winter is op het Ecofeen totaal niet gestrooid……….en nu weer ook niet. Een levensgevaarlijke situatie. Ik kan nog een “mooi” verhaal vertellen hoe mijn vrouw, moeilijk ter been zijnde vorige winter een keer naar de dokter ging en hoe lang zij daarover deed. Ik zal u de narigheid besparen……………..

 6. JohanS zegt:

  @Frans. Jouw vraag is gemakkelijk en eveneens constructief te beantwoorden.

  Je kunt beleid goed beoordelen als het een tijdje heeft gewinterd. Niet na 1 dag sneeuw. Ook om te kunnen bepalen hoe het elders in de gemeente is toegegaan. Ik heb mijn vraag in november gesteld naar aanleiding van de vorige winter waarin toen heb aangegeven, dat de gladheidsbestrijding niet naar wens was verlopen van mijn fractie. De wethouder vond toen dat ik dit beeld te dramatisch heb voorgesteld. Verder heb ik het gemeentebestuur een oplossing (uit Kollumerland) aangeboden. Zie verslag cie. Romte.

  De VVD heeft een iets andere vraag gesteld in december over gladheidsbestrijding. Toen ging het meer om gevaarlijke plekken op de hoofdwegen. Maar ook toen weer met hetzelfde antwoord van de wethouder: de inwoners kunnen rustig gaan slapen.

  Onze vragen leiden kennelijk steeds tot hetzelfde antwoord en in de politiek betekent dit meestal dat je in het vervolg een krachtiger instrument moet inzetten om het doel te halen. Want, wederom vindt mijn fractie het strooibeleid niet acceptabel en zal de wethouder worden aangesproken op het huidige beleid.

 7. Aukje zegt:

  Ik rijdt vaak ’s ochtends vroeg (5 of 6 uur) of ’s avonds laat (23 a 24 uur) naar Assen toe of kom uit Assen thuis. Als ik de gemeente grens bij de drie provincieen passeer dan zie en merk ik een groot verschil. In onze buur gemeente is een veel beter strooi beleid, zelfs op de tijdstippen dat ik hier langs rijdt en er verder vaak nog weinig verkeer is.

 8. Frans Briede zegt:

  Klopt, zelfde ervaring richting Groningen/Marum. Was vorige week goed te merken! Voor De Wilp moeilijk daarna geen probleem meer………

 9. Huub zegt:

  Vorige winter zag je geregeld een trekker met srooizout bij ons door de straten rijden,dit jaar nog maar 1 keer en wel in nov.na de eerste sneeuwval,daarna niet meer,mijn stoep hou ik zelf sneeuwvrij maar de straat is spiegelglad en dat is toch een zaak voor de gemeente,of zijn wij als burgers hier ook verantwoordelijk voor.

 10. Johan zegt:

  Sinds de jaarwisseling kun je op http://www.opsterlanders.nl jouw mening geven over de Opsterlandse gladheidsbestrijding. Elders in de gemeente is dit kennelijk ook een hot item, want het stortregent (sneeuwt/ijzelt?) aan stemmen. Ga naar:
  http://www.opsterlanders.nl/site/pages/webpeiling.php

 11. Kees zegt:

  Plaatselijk belang in de Slûswachter. Allemaal aan de slag met onze bezems. Ik zie het al voor me net als vroeger tijdens het communisme in de oostbloklanden al die oudjes met bezems. We weten het nu hoorPlaatselijkbelang is de spreekbuis van de gemeente

 12. JohanS zegt:

  De VVD en OpsterLanders gaan samen vragen stellen in de raadsvergadering van 10 januari, om het huidige gemeentebeleid aan te passen op de behoefte van de samenleving. Een politieke motie houden wij achter de hand als het antwoord van de wethouder hetzelfde is (als in november en december 2010).

  Het schoon houden van je eigen stoepje komt niet aan de orde: dat blijft de verantwoordelijkheid van de bewoner(s). Het gaat hier om de publieke ruimte, wat een taak is van de gemeente. In Kollumerland is het strooibeleid al aangepast en verbeterd n.a.v. aanhoudende kritiek uit de dorpen. De hamvraag op 10 januari zal zijn: neemt de politiek op 10 januari de klachten van de bevolking serieus? Of blijft alles bij het oude?

  Ik zie Kees al driftig aan het vegen in een communistisch Oostblokland, of in populair vakantieland Noord-Korea 😉

 13. Frans Briede zegt:

  Geweldig initiatief eindelijk actie, maar onder stoepje versta ik mijn eigen stoepje/oprit op mijn eigen terein en niet de stoep van de Gemeente. Trouwens het Ecofeen heeft geen gemeentestoep!

 14. Douwe zegt:

  Het is prachtig dat raadsleden vragen gaan stellen maar laten ze dan eerlijkheidshalve ook gelijk een voorstel doen waar in deze tijd van bezuinigingen de financiële middelen voor de extra strooikosten uit betaald moeten worden. Tenslotte moet de raad, en niet het college van B&W, bepalen waaraan het gemeentegeld wordt besteed.

 15. Cor zegt:

  Ach er zijn altijd wel prestigeobjecten te vinden waar linten moeten worden doorgeknipt.

 16. Douwe zegt:

  Ben ik met jouw eens Cor maar als je ziet waar al op bezuinigd wordt….. “Onze” VVV bijvoorbeeld krijgt ook al geen steun meer en dat terwijl Bakkeveen als toeristisch speerpunt staat aangemerkt! Een paar euro voor de traditionele (landelijk, al meer dan 30 jaar!) Boomplantdag kan er ook al niet meer af en zo is er wel meer.

Geef een reactie