Nieuwe website GeaBylden.nl

Medewerkers It Fryske Gea starten foto-website

Zes medewerkers van It Fryske Gea hebben zich gevonden in een gezamenlijke hobby: het fotograferen van de natuur. Om de prachtige resultaten en daarmee de schoonheid van de natuur in de provincie Fryslân voor iedereen zichtbaar te maken, is een speciale website gemaakt.

It Fryske Gea, de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân beschermt meer dan vijftig natuurterreinen in Fryslân. Een aantal medewerkers heeft al enkele jaren als hobby in de eigen vrije tijd het fotograferen van de natuur. In hoofdzaak betreffen het foto’s gemaakt in de natuurgebieden van It Fryske Gea. Mooie beelden zijn meestal het resultaat.

Om iedereen te laten zien welke prachtige planten en dieren er in de natuur voorkomen, is tijdens de nieuwjaarsreceptie van It Fryske Gea door directeur Ultsje Hosper de website www.geabylden.nl gelanceerd. De website toont inmiddels veel natuur- en landschapsfoto’s gemaakt door de initiatiefnemers Hans Pietersma, Anton Huitema, Germ van der Burg, Dico de Klein, Tjerk Kunst en Albert Wester.

Op de website kunnen de foto’s makkelijk in verschillende categorieën worden bekeken, maar ook per soort. De werkgroep heeft zich zelf als doel gesteld om zoveel mogelijk foto’s te tonen, maar ook om regelmatig de beelden te verversen.

 Voor It Fryske Gea vormt de website een prachtige database van natuur- en landschapsfoto’s die door de vereniging voor diverse doeleinden gebruikt kunnen worden. Daarnaast kan met het beschikbare materiaal voor belangstellenden ook een expositie worden verzorgd. Voor dat doel beschikt de werkgroep over een groot aantal fotolijsten waarin verschillende natuurthema’s kunnen worden geëxposeerd.

www.geabylden.nl

 

Geplaatst in: t Fryske Gea

Geef een reactie