Historische excursie Duurswouder Heide

In de herfstvakantieweek heeft de historische vereniging een aantal activiteiten gepland. Het zijn zowel binnen als buiten activiteiten.

 • Woensdag 27 oktober. Wapendropping Allardsoog.
  ’s Avonds om 20 uur zal Jan Slofstra wederom op een boeiende wijze vertellen over een bijzondere gebeurtenis uit de 2e Wereld oorlog: De Wapendropping op de heide van Allardsoog. De voorbereiding, de spanning, kat en muis spel en de dramatische ontknoping.  De bijeenkomst zal zijn in Dunhoeke, Mumsterwei 16 bij het zwembad. Niet-leden van de historische vereniging betalen een kleine vergoeding, de anderen hebben vrije toegang.
   
 • Zaterdag 30 oktober. Excursie Duurswouder heide
  Vorig hebben we eind october met een aantal leden een succesvolle excursie gemaakt naar de oorsprong van de Boorne. De fietstocht leidde via de voormalige meren de Miuwmer en de Wase naar het Allardsoog en de Breemhaar, net over de Groninger grens. Daar was al zoveel te zien en te vertellen dat we het echte oorsprongsgebied achter Zevenhuizen niet eens hebben gehaald.
  Deze herfst wilden we weer zo’n tochtje maken, nu naar de Duurswouder heide en de omgeving van de Leidijk en de Schansdijk. Ook daar zijn in het landschap veel historische sporen te ontdekken.
  Als datum is geprikt zaterdagmorgen 30 oktober. Wanneer het slecht weer is, stellen we het een week uit. Iedereen is van harte welkom !
  U kunt zich opgeven bij de voorzitter van de vereniging Fred Hoogenboom, tel. 541446. Het liefst zo spoedig mogelijk, want dan kunnen we een en ander beter voorbereiden.
   
 • Dinsdag 26 oktober Kloosters en Stinzen.
  Deze lezing gaat meer over onze omgeving in westelijke richting.

  In het stroomgebied van de Boorne (het koningsdiep) waren ze er volop. De Boorne was in de Middeleeuwen de centrale rivier in Friesland.
  Over dit onderwerp zal Hans Mol van de Fryske Akademy op dinsdag 26 oktober een lezing houden in Museum Opsterlân aan de Hoofdstraat in Gorredijk.
  Aan weerszijden van de Boorne lagen en liggen vruchtbare weilanden, ontstaan door de opslibbing van zee- en rivierklei in prehistorische tijden. Geen wonder dat zich daar al vroeg mensen hebben gevestigd en belangrijke kerken, kloosters en adellijke machtsposities tot stand kwamen. Belangrijk was vooral het klooster van Nes bij Akkrum, dat tot de Duitse Orde behoorde. Dat was een ridderorde die tijdens de kruistochten was ontstaan. Verder wordt ingegaan op een paar stinsen en hun betekenis in de partijtwisten van de late middeleeuwen.
  Spreker Hans Mol is geboren in Zeeland, maar hij spreekt vloeiend Fries. Hij houdt zich met name bezig met de rol van kerk en machthebbers in het Middeleeuwse Friesland. Daarnaast doceert hij Friese Middeleeuwse geschiedenis aan de universiteit van Leiden. Hij is een veelgevraagd spreker en heeft een indrukwekkend aantal publicaties op zijn naam staan. De lezing begint om 20.30 uur. Voorafgaand is er een ledenvergadering van de vereniging Vrienden van het Museum.
  Mensen die daarnaar toe willen en geen vervoer hebben kunnen contact met Fred Hoogenboom (tel 541446) opnemen.

Geplaatst in: Activiteiten

Geef een reactie