Bericht van t Frsyke Gea over de bomenkap Slotleane.

Bosonderhoud van It Fryske Gea in de bossen van Ald Bakkefean.
Ten oosten van Bakkeveen liggen de bossen van Ald Bakkefean. Het grootste deel van deze bossen is particulier eigendom, maar er zijn ook 2 percelen die eigendom zijn van It Fryske Gea. Het betreft een fijnsparrenperceel in de hoek van de Mjumsterwei/Slotleane en een ouder bosperceel iets dichterbij Bakkeveen, waarin veel douglassparren staan. Beide bospercelen zijn samen 4,5 ha groot en liggen middenin het particulier bos.

Omdat er jarenlang geen onderhoud is gepleegd aan het bos zal binnenkort hier het één en ander gebeuren. Op dit moment staan in beide bospercelen de bomen vrij dicht op elkaar. Dit heeft tot gevolg dat er weinig licht op de bodem komt omdat de kronen van de bomen met al hun bladeren en naalden het licht niet- of onvoldoende doorlaten.

In het fijnsparrenperceel zullen banen worden gekapt zodat de ontstane ruimte gelegenheid geeft aan andere bomen en struiken die zich hier kunnen vestigen. Deze andere soorten, zoals berk, eik, beuk, lijsterbes en vuilboom, kunnen zich via een natuurlijke bezaaiing van moederbomen aan de bosranden, zich vestigen in het thans éénzijdige fijnsparrenbos.

Het douglas bos, met bomen van soms 25 meter hoog, zal zo worden gedund, dat de andere bomensoorten meer vrij worden gesteld, zodat een bos met meer variatie zal ontstaan. De oude karakteristieke douglas bomen langs het wandelpad zullen worden gespaard.

Soorten die al aanwezig zijn maar te weinig licht krijgen zijn o.a. beuk, inlandse eik, amerikaanse eik, berk en grove den. Ook kan er door de lichtinval na dunning een planten- en struikenetage ontstaan, waardoor het bos aantrekkelijker wordt voor zowel de natuur als voor de wandelaar.

Er zal meer variatie ontstaan in zowel planten als houtachtige soorten zoals bomen en struiken. Deze variatie trekt ook weer andere soorten vogels, vlinders en vele andere diersoorten aan.

Natuurlijk is er eerst overleg geweest met vogel- en natuurwerkgroepen om te zorgen dat er geen bomen met nesten worden omgezaagd. Ook wordt het werk in de komende herfst uitgevoerd, zodat er geen verstoring optreedt voor broedende vogels.

Het dunnen van de bospercelen van It Fryske Gea zal worden uitgevoerd in combinatie met het particuliere bos en zal worden gecoördineerd door de bosgroep Noord-Oost Nederland.

Het streven is om de werkzaamheden in een korte periode te laten uitvoeren, zodat mogelijke overlast zo veel mogelijk wordt beperkt.

Als u nog vragen heeft dan kunt u met de onderstaande personen contact opnemen:

It Fryske Gea: Ane Zijlstra, districtshoofd Súd, tel. 0513-541591 of 06-21209692

Bosgroep Noord-Oost Nederland, Gerald Kragt, regiobeheerder Friesland&Groningen, tel. 0523-654599 of 06-46340930

Geplaatst in: Natuerferiening Bakkefean

2 reacties op “Bericht van t Frsyke Gea over de bomenkap Slotleane.

  1. patrick zegt:

    en is al bekend wat er met de percelen in dit gebied gaat gebeuren die niet onder het beheer van fryske gea vallen?

  2. dirry zegt:

    De bedoeling van de bosgroep is om al die bomen die geblesd zijn, te kappen.

Geef een reactie