Dorpskoor Dunsjongers 10 jaar jong

Dorpskoor de Dúnsjongers 10 jaar jong

Tijdens ‘Simmer 2000’ waren er allerlei activiteiten. Ieder dorp wilde deze eeuwwisseling een bijzonder tintje geven. In Bakkeveen staken enkele dorpsbewoners, na afloop van een repetitie van de Wâldklank in Dúndelle, de koppen bij elkaar om een tijdelijk koor te vormen. Inmiddels is dit muziekkorps opgeheven.
Germ Nicolaï liep al een poosje rond met het idee van een dorpskoor. Samen met Aljo van Leeuwen die het koor is gaan begeleiden op de accordeon is er een start gemaakt. Zijn partner Niesje Deinum nam na enkele jaren zelfs deel aan een heus bestuur toen bleek dat het koor geen eendagsvlieg was.

Evert Wilstra als initiator van vele recreatieve ontwikkelingen in ons dorp stimuleerde het eerste bestuur en stelde wekelijks de repetitieruimte beschikbaar. De huidige voorzitter Willem Dolstra en Jelly Hoekstra maakten het bestuur voltallig.
Aljo van Leeuwen was in die periode ook accordeonist bij het Roder smartlappenkoor ‘Roner Snik’, daardoor had hij de beschikking over een uitgebreid muziekrepertoire. Blijkbaar was het transferseizoen nog niet gesloten toen Aljo van Leeuwen na drie jaar een betere aanbieding kreeg van het populaire ‘Eelder shantykoor’. De eerste taak van het pas opgerichte bestuur was dan ook het afscheid regelen van onze accordeonist.

Tien jaar later en al jaren onder de bezielende leiding van Germ Nicolaï en met muzikale omlijsting door Berend van der Spoel uit Ureterp en Wietze de Jong uit Lippenhuizen is het koor een instituut geworden, temeer nu Ernst Adema dit seizoen op toetsen de begeleiding compleet maakt. Met zo’n vooruitstrevend koor zijn statuten onmisbaar en deze zijn notarieel vastgelegd. Tengevolge daarvan staan de Dúnsjongers nu officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Om het tienjarig bestaan niet ongemerkt voorbij te laten gaan is er een CD opgenomen, want na zo’n periode wil men wel iets tastbaars. Onze eigen producer Bauke Hoogstra heeft met zijn technische apparatuur de opnamen voor zijn rekening genomen. Het koor heeft zich er geweldig voor ingezet en met veel enthousiasme geprobeerd een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. En met een kritische dirigent moest er ook wel eens een passage vaker worden ingezongen.
De eensgezindheid waarmee het koor zich al die jaren manifesteert en op verscheidene locaties optredens heeft verzorgd vormt de basis voor een hechte club die ook van gezelligheid houdt.

Op zondagmiddag 13 juni a.s. geven de Dúnsjongers een concert in Dúndelle om de CD te presenteren. Dit heuglijke feit hoopt het koor met vele Bakkefeansters te vieren. Het zou mooi zijn als wij veel van de oud-leden kunnen begroeten. Door de jaren heen zijn dat er heel wat. De presentatie begint om 15.00 uur en eindigt om 18.00 uur.
Na afloop is er een buffet voor de koorleden. De bezoekers die daar ook belangstelling voor hebben kunnen à 15 euro per persoon met ons mee eten, zodat het eerste decennium sfeervol kan worden afgesloten.

Bestuur de Dúnsjongers:

  • Willem Dolstra 0516 541355
  • Grietsje van den Bos 0516 541172
  • Gerard Smit 0516 541773
     
Geplaatst in: Dunsjongers

Geef een reactie