Dorpskoor Dunsjongers houdt haar 10 jarig jubileum op 13 juni in Dundelle

Dorpskoor Dúnsjongers 10 jaar jong


In it ier 2000 waren er allerlei activiteiten. Ieder dorp wilde deze eeuwwisseling een bij zonder tintje geven.

In Bakkeveen staken bij toeval enkele dorpsbewoners, na afloop van een repetitie op dinsdagavond van de Wâldklank in Dúndelle, de koppen bij elkaar om een tijdelijk koor te vormen. Inmiddels is dit muziekkorps opgegeven.

Germ Nicolaï liep al een poosje rond met het idee van een dorpskoor. Samen met Aljo van Leeuwen die het koor is gaan begeleiden op de accordeon is er een start gemaakt.
Zijn partner Niesje Deinum nam na enkele jaren zelfs deel aan een heus bestuur toen bleek dat het koor geen eendagsvlieg was. Evert Wilstra als initiator van vele recreatieve ontwikkelingen in ons dorp stimuleerde het eerste bestuur en stelde wekelijks al de repetitie ruimte beschikbaar. De huidige voorzitter Willem Dolstra en Jelly Hoekstra maakten het bestuur voltallig.

Aljo van Leeuwen was in die periode ook accordeonist bij het Roder smartlappenkoor de ‘Roner Snik’, daardoor had hij de beschikking over een uitgebreid muziekrepertoire.

Blijkbaar was het transfer seizoen nog niet gesloten toen Aljo van Leeuwen na drie jaar een betere aanbieding kreeg van het populaire ‘Eelder shantykoor’. De eerste taak van het pasopgerichte bestuur was dan ook het afscheid regelen van onze accordeonist.

Tien jaar later en al jaren onder bezielende leiding van Germ Nicolaï en met muzikale omlijsting van Berend van der Spoel uit Ureterp en Wietze de Jong uit Wijnjewoude is het koor een instituut geworden. Temeer Ernst Adema dit seizoen op toetsen de begeleiding compleet maakt.
Met zo`n vooruitstrevend koor zijn statuten onmisbaar en deze zijn notarieel vastgelegd. Het gevolg daarvan is dat wij officieel zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Om het tienjarig bestaan niet ongemerkt voorbij te laten gaan is er een CD opgenomen, want na tien jaar wil men wel iets tastbaars.
Onze eigen producer Bouke Hoogstra heeft met zijn technische apparatuur de opnamen voor zijn rekening genomen. Het koor heeft zich er geweldig voor ingezet en met veel enthousiasme geprobeerd er een zo goed mogelijk resultaat van te maken. En met een kritische dirigent moest er ook wel eens een passage vaker worden ingezongen.
De eensgezindheid waarmee dit koor zich al jaren manifesteert en op verscheidende locaties al optredens heeft verzorgt is een hechte club die ook van gezelligheid houdt.


Op 13 juni geven de Dúnsjongers een concert in de Dúndelle om deze CD te presenteren. Dit heugelijke feit hoopt het koor met veel Bakkefeansters te kunnen vieren. Het zou mooi zijn dat wij veel van de oud leden kunnen begroeten. Door de jaren heen zijn dat er al heel wat.


De presentatie begint om 15.00 uur en eindigt om 18.00 uur.

Na afloop is er nog buffet voor de koorleden. Voor diegene die daar ook belangstelling voor heeft kunnen à €15 per persoon met ons mee-eten zodat wij het eerste lustrum met veel sfeer kunnen afsluiten.
 

Bestuur Dúnsjongers

Willem Dolstra 0516-541355
Grietsje van den Bos 0516-541172
Gerard Smit 0516-541773

 

Geplaatst in: Evenementen

Geef een reactie