Bijzondere zeereis naar Engeland

De jaarlijkse toneelvoorstellingen van Nij Bigjin zijn dit jaar 2010 op:

 • woensdag 3 februari
 • vrijdag 5 februari
 • zaterdag 6 februari

Aanvang 20 uur in Dundelle, met name kaarten voor de vrijdag- en zaterdagavond moeten gereserveerd worden om teleurstellingen te voorkomen (zie hieronder).

Opgevoerd wordt Blau bloed, sigaren en seeskonken.

Carl Slotboom heeft de komedie geschreven. De komedie maakt onderdeel uit van Fam. Bruinsma door de bocht. Enkele jaren geleden is van dezelfde schrijver opgevoerd “Groeten van de Veluwe“. Het was toen een fantastische lach-avond. Klik hier voor impressie.

FAMILIE BRUINSMA IN DE BOCHT /// / BLAUW BLOED, SIGAREN EN ZEEBENEN:
Komedie in drie bedrijven

Korte inhoudsbeschrijving
Speelduur: avondvullend, 8 dames/5 heren
ROLVERDELING EN LEEFTIJDEN:

 • Harry Domburg (45-55)
 • Kees van Velden (45-55)
 • Sjef Bruinsma (45-55)
 • Truus Bruinsma (45-50)
 • Boris Bruinsma (20-25)
 • Baron Johannes van Gravensteijn (55-70)
 • Mathilde Groothuizen (25-30)
 • José Veldhuis (45-55)
 • Marjan de Wit (45-55)
 • Gravin Charlotte de Bourbon (55-70)
 • Freule Catharina de Bourbon (25-35)
 • Suzanne Vredenburg (20-25)
 • Yvonne Bakker (20-25)

KORTE INHOUD:
Een klein gezelschap maakt een cruise naar Engeland. De reisorganisatie, die dergelijke gezelschappen altijd met zorg samenstelt, lijkt dit keer ernstig in gebreke te zijn gebleven, want de passagiers bestaan uit de meest uiteenlopende types. Het blauwe bloed en het gewone volk moeten het een aantal dagen met elkaar uit zien te houden en indien het gewone volk zich nu wist te gedragen, zou dit zeker geen problemen hebben opgeleverd.  Echter ……. kom zelf kijken !
 

 

Hieronder de uitnoding in het Fries.

 

Toanielfeafhawwers en Doarpsgenoten

 

Hjirby noegje wy jimme ut foar ús jierlikse toaniejûnen en wol op 3,5 en 6 febrewaris 2010

 

Wy nimme jimme mei op in spannende seereis nei Ingelân, mei in lyts en selekt selskip.
De reisorganisaesje hat dit selskip mei soarch gearstald en der is by eltse ôffeart noch plak foar 150 persoanen.
Om teloarstelling foar te kommen binne de kaarten foar dizze seereis fanóf 25 jannewaris te keap by Lenie Bouma en Griet Kootstra.
Om de kosten hoege jo it net te litten, want dizze seereis kostet mar € 7,00 per persoan.
Eltse ôfeart is jûns om 20.00 oere fanút de Dúndelle yn Bakkefean.
Sjoch ek op de webside fan de reisorganisaasje www.nijbigjin.nl , dêr finne jo alle informaasje die nedig is as jo mei farre wolle. Of sefkes sjen op nei de advertinsje yn de Slûswachter of de aanplakbiljetten yn é winkels fan Bakkefean.
Binne der nog fragen stjoer dan een E-mail nei [email protected]

 

De reisorganisaasje winsket jimme alfêst in noffelike seereis.

 

Toanielselskip “Nij Bigjin” Bakkefeaen
 

 

 

Geplaatst in: Toneelvereniging Nij Bigjin

7 reacties op “Bijzondere zeereis naar Engeland

 1. - Romke - zegt:

  Hwa binne de spilers?

 2. Patrick zegt:

  Grappig dat de boot naar Schier afgebeeld staat op het affiche. Cruise van 45 minuten?

 3. Geert zegt:

  De spilers binne, Jacob de Vries, Gerrit Veenstra, Griet Kootstra, Dieuwkje de Vries, Ilse Faber, Jente van der Mei, Ronald Fokkema, Lenie Bouma, Kees van der Meulen, Miranda Bouma, Kyra Broeders

  Wolle jo mear witte reagear op [email protected]

 4. Geert zegt:

  Patrick je hebt gelijk maar de reisorganisatie heeft hem tijdelijk gehuurd en hij vaart nu echt naar Engeland. Deze reis duurt onder goede omstandigheden de hele avond en wie weet wel langer.

 5. Harry Domburg zegt:

  Foarhinne hawwe wy altiid grute seereizen makke mei grutte skippen. Wy binne no yn in periode kaam dat wy mei lytse selskippen lytse seereiskes meitsje. Dit skip hawwe wy moai goedkeep op’e kop tikje kint en sadwaande fare wy fanôf 3 febrewaris hast 5 kear nei Harwich Ingelân. Jo kinne noch plakken reservearje.
  Hoe? sjoch op’e side fan ús rederij Toanielselskip Nij Bigjin. Wy sille ús earste ôffeart hawwe op waansdei 3 febewaris om 14.00 oere.

  Kaptein Domburg en syn bemanning winsket jimme yn goede feart.

 6. De reisorganisaaje zegt:

  Even een reactie op Domburg zijn bericht, wij varen woensdag om 14.00 uur uit met een groep ouderen. Dit is een reis voor de leden van de ouderensoos. Wie met ons mee wil varen kan vanaf 20.00 uur terecht. En natuurlijk op vrijdag en zaterdag.

  De reisorganisaaje

 7. De reisorganisaasje zegt:

  Beste mensen,
  er gaan nog twee speciale gasten mee met de reis naar Engeland en wel Appie IJbema en Riek van den Bos.
  Ook dit is een reden om u zo snel mogelijk aan te melden.

  De reisorganisaasje

Geef een reactie