Germ Nicolai benoemt tot Lid Orde Oranje Nassau (update)

 

Germ Nicolai uit Bakkeveen is zaterdagavond 31 oktober 2009 tijdens de viering van het 20 jarig bestaan van de Spijkerpakken-band benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Burgemeester Franciska Ravenstein reikte hem persoonlijk de versierselen uit voor zijn verdiensten in de muziekwereld, waaronder de Opsterlandse Spijkerpakkenband en Dorpskoor De Dúnsjongers.

De foto’s hieronder geven een beeld van de uitreiking.

Hieronder het persbericht van de gemeente Opsterland.

Tijdens jubileum Spijkerpakkenband op 31 oktober 2009
Lintje voor koren- en korpsenman Gerben Nicolai

Op zaterdagavond 31 oktober 2009 zal burgemeester Francisca Ravestein een Koninklijke Onderscheiding uitreiken aan de heer Gerben Nicolai. Dat gebeurt in zijn woonplaats Bakkeveen tijdens het jubileumconcert van de 20 jarige Spijkerpakkenband. Nicolai heeft zich vele jaren ingezet voor koren, korpsen en orkesten in deze regio als dirigent, als bandmanager, als organisator van culturele evenementen, of als vrijwilliger. Hij stond aan de wieg van de Spijkerpakkenband en bleef er tot op heden actief bij betrokken. Een passende gelegenheid zodoende om aan deze inwoner uit Bakkeveen een lintje uit te reiken. Nicolai wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Gerben Nicolai heeft van de muziek uiteindelijk niet zijn beroep gemaakt.

Wel is hij buiten werktijd vanaf begin jaren 60 van de vorige eeuw zeer actief geweest ten behoeve van de amateuristische kunstbeoefening in deze regio. Een opsomming:

 • Hij was dirigent / instructeur van drumbands in Drachten, Kollumerzwaag, Oosterwolde en Wolvega. 
 • Hij was dirigent van koren: Ooststellingswerfs Mannenkoor, dorpskoor de Dúnsjongers in Bakkeveen, dorpskoor It Ken Net in Opende, it Tynster Manljuskoar, It Oerterper Manljuskoar; het Roder Shantykoor De Landrotten en oprichter van de Dúnsjongers en De Landrotten. 
 • Bandmanager van de Fryske Jeugd Brassband.
 • Voorzitter en organisator bij Stichting Culturele Activiteiten Opsterland. Deze organiseert het Gouden Spiker Festival voor amateurorkesten HaFaBra en de Byspikerdei, een muziekclinic
  voor jeugdige HAFABRA muzikanten. 
 • Actief betrokken bij de genoemde regionale Brassband de Spijkerpakkenband. Verricht organisatorisch en ondersteunend werk. Was bandmanager, is gastheer bij concerten, Hulp bij sponsorwerving en promotie.
Geplaatst in: 2009-gebeurtenissen

12 reacties op “Germ Nicolai benoemt tot Lid Orde Oranje Nassau (update)

 1. Tiny Weidenaar zegt:

  Hartelijk Gefeliciteed, Hoed af voor allees wat je voor de muziek en zang hebt gedaan.

  Marcus en Tiny

 2. Romke de Dúnsjonger zegt:

  Germ,
  Ik bin tige fergulde mei it feit dat by ús tonei de maat oanjoun wurdt troch in
  echt Lid yn’e Oarder fan Oranje Nassau! Dû hast it vertsjinne. Lokwinsken foar
  dy en Thea.

 3. Jacob en Dieuwkje zegt:

  Germ (en Thea) fan herte lokwinske my it lintsje en genietsje der fan

 4. Jitske zegt:

  Soa Germ,en Thea fansels ek wat in boppeslach,lokwinske mei dizze benaeming!!
  Groetnis Jitske en Oene.

 5. Ytsje en Evet zegt:

  Sieten wy juster by it jubileum fan de doarpskrante en doe seagen wy op it skerm datsto in keningklike ûnderskieding krigen hast.
  Germ fan herte lokwinske dermei en dat jild ek foar Thea want sy hat har bydrage dêr ek oan levere.
  Germ do bist altyd yn’t spier en dêr hast no ek tiid foar en dat gunne wy dy fan herte. Do hast it fertsjinne en genietsje der mar fan want dat hearlike gefoel sil noch wol oanhâlde. Ek it jubileum wie trouwens hiel gesellich en moai dien wy hawwe wer in soad wille hân. Hertlike groetnis fan Evert en Ytsje.

 6. Johan en Dini zegt:

  Hee Germ, gefeliciteerd buurman! en natuurlijk buurvrouw Thea! Ik neem aan dat we dat binnenkort gaan vieren? We horen het vast wel….

 7. Annie en Jelle zegt:

  Germ en Thea van harte gefeliciteerd en geniet van deze bijzondere onderscheiding.

  Groetjes

 8. peter zegt:

  Germ van harte gefeliciteerd.

 9. Andries en Engel en alle medewerkers van Dundelle zegt:

  Germ en natuurlijk Thea ook, van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding.
  Dankzij jouw grote inzet, beleven velen plezier aan het maken van muziek of het zingen van allerlei liederen. Wij wensen je dan ook nog vele muziekale jaren toe.

  Groetjes

 10. lenie zegt:

  eindelijk een echte ridder in de vriendenkring van Mem……… moet ik je nu ook met U gaan aanspreken???????
  Van harte met dit bijzondere feit….. Je hebt het zeker verdiend!!!!!!!
  Nu Thea nog……….

 11. Romke (nochris...) zegt:

  Thea,
  Dyn namme wurdt geregeld neamd, mar hyltiid efter dy fan Germ.
  En ik wyt better dan mannichien, dat in suksesfolle man net allinne
  stiet. “As de nekke net draait, stiet de holle stil.” Dêrom wol ik dy,
  in dizze reaksje, alle lof taswaaie dy’t Germ ek kriget. Fertsjinne!
  Tút fan Romke

 12. Bauke en Iskje zegt:

  Wij hebben het altijd al gezegd: Germ is een toporganisator.
  Hij verdient veel respect voor zijn “begeisterung” en tomeloze inzet.
  Germ (en ook Thea, want die is altijd bij ) , Gefeliciteerd !

Geef een reactie