Bijeenkomsten Historische Vereniging

Lezing Johan Frieswijk over socialisme in en rond Bakkeveen

Op woensdag 11 november a.s. houdt Johan Frieswijk uit Beetsterzwaag voor ons een lezing over Socialisme in en rond Bakkeveen tussen 1880 en 1940.
Rond 1880 vindt in de Friese Zuidoosthoek, waar de levensomstandigheden voor de arbeiders in de venen in die jaren bedroevend zijn, de opkomst van het socialisme plaats. Iedereen kent de namen van Domela Nieuwenhuis, Geert van der Zwaag en anderen. Ook in Bakkeveen vindt het socialisme weerklank.
Johan Frieswijk, die als historicus jarenlang aan de Fryske Akademy heeft gewerkt, kent de geschiedenis van de rode beweging in onze streken als geen ander. Hij kan er ook prachtig over vertellen. Er is dus alle reden om de woensdagavond van de 11de vrij te houden. De lezing in de Dúnhoeke begint om precies acht uur. De kinderen met hun Sint Maartenlichtjes zijn dan al langs de deur geweest. Voor leden van de Historische Vereniging is de toegang uiteraard gratis. Niet-leden betalen € 3,–

Nog een lezing
Op een zondagmorgen eind november 1944 stortte een Amerikaanse bommenwerper met de naam ‘Seattle Sleeper’ neer bij Haulerwijk. Negen vliegers wisten nog net op tijd uit het toestel te springen. Vele ouderen herinneren zich deze zondagmorgen. Jan Slofstra reconstrueert in een lezing voor de Historische Vereniging Haulerwijk en Omstreken de crash van de ‘Seattle Sleeper’ en de lotgevallen van de vliegers. Het spannende verhaal wordt geïllustreerd met tal van lichtbeelden.
De lezing vindt plaats op maandag 23 november a.s. in De Enter te Haulerwijk. Niet-leden betalen een entreeprijs van € 2,50.

Foto’s bespreken
Woensdagavond 25 november kunnen in het gebouw van SCW-Dúnhoeke weer 10-tallen foto’s worden bekeken, becommentarieerd en bediscussieerd. Doel is tot een goede beschrijving van de ruim 1700 aanwezige foto’s te komen. Op www.bakkeveen.nl komen binnenkort weer nieuwe series foto’s door Siebren Roelsma. Dit jaar is er in december ook nog een foto-avond en wel op woensdag 16 december. Alle avonden beginnen om 19:30 uur en duren ruim 2 uren.
 

Geplaatst in: Nieuwsbrieven HVB

Geef een reactie