Wethouder Hoen over ontwikkelingen in en om Bakkeveen

In de informatiekrant over de structuurvisie 2010-2020-2030 van de buurgemeente Ooststellingwerf (p. 11) staat een kort interview met wethouder Hoen en gaat onder andere over Bakkeveen:

Henk Hoen, wethouder gemeente Opsterland, is van mening dat de plannen in de structuurvisie (van de gemeente Ooststellingwerf) veel overeenkomsten hebben met de plannen in Opsterland. Zijn reactie op de plannen in de structuurvisie is positief. De gemeente Opsterland werkt momenteel aan een gebiedsgericht beleid voor Bakkeveen. Hoofdthema’s hieruit zijn landelijk wonen, recreatie wonen en natuurontwikkeling. De relatie van Bakkeveen met Waskemeer en Haule speelt hier een rol in. Opsterland heeft nog niet te maken met echte krimp, maar evenals Ooststellingwerf zal er sprake zijn van minder harde groei. Ook geldt voor Opsterland dat voorzieningen onder druk komen te staan.

Geplaatst in: Opmerkelijk

Geef een reactie