Excursie Duurswouderheide, 21-04-2009

Op 21 april 2009 stond de tweede excursie van dit voorjaar op het programma. De excursie, onder leiding van Koert Scholten, werd gedaan werd op de Duurswouderheide.
Rond de klok van 19.00 uur stonden 5 mensen te wachten op de Brink.
Na nog 5 minuten gewacht te hebben voor eventuele laatkomers zijn we naar de parkeerplek bij het kerkje van Duurswoude gegaan.
Aangekomen bij de parkeerplaats stonden er nog 6 mensen te wachten, deze waren met de fiets gekomen.
Dit resulteerde in een groep van in totaal 11 mensen, een redelijke opkomst.

Het weer was gunstig voor eventuele doortrekkende vogels.
De temperatuur lag rond de 15 graden en was daardoor ook gunstig voor een rondwandeling.
Nadat het één en ander besproken was, kon de excursie starten.

Direct bij het begin van de excursie werden de eerste vogels al gehoord en gezien bij de parkeerplaats.
Een Zwartkop riep luidruchtig. Ook liet deze vogel zich goed bekijken in een boom, zowel het mannetje met zwarte kop als het vrouwtje met bruine kop. Dit zijn ongeveer de eerste zangvogels die terug zijn gekeerd van hun overwinteringgebied in Afrika.
Verder gelopen werden twee Appelvinken gehoord welke op ongeveer 50 meter afstand onder in een boom gingen zitten. Een mooi gezicht, want deze vogels laten zich niet vaak zo goed bekijken. Hier werd ook zichtbaar van genoten.
Ook een Merel had reeds haar plek op het nest ingenomen.
Ons pad naar de Duurswouderheide werd vervolgd, maar niet zonder het één en ander aan te wijzen en te determineren.
Niet alleen vogels worden bekeken tijdens de excursie, planten en insecten worden, indien aanwezig, ook bekeken.
De eerste bloeiende wilde plant was snel gevonden. Het was een zogenaamde Stinkende Gouwe.
 

 

Bij de opgang van de Duurswouderheide werden al snel verschillende soorten vogels waargenomen.
Onder andere de ‘normale’ soorten werden gezien als: Staartmees, Graspieper, Kuifeend, Wilde eend, Grote Bonte Specht, Torenvalk en Rietgors.
Ook terug gekeerde soorten uit het zuiden lieten zich volop horen zoals Fitis en Tjiftjaf.
Een Canadese Gans was ter plaatse op een nest op de heide en liet zich moeilijk bekijken tussen het hoge gras.
Iets verder gelopen is er een korte stop gehouden op de telpost. Hier houden Koert en Sjouke Scholten regelmatig tellingen om te kijken en bij te houden welke vogels doortrekken.
Vanaf de telpost werden drie Witgatjes waargenomen op de zogenaamde Modderpoel.
 

Halverwege het middenpad vloog de eerste Boomvalk van dit jaar over. Deze roofvogel was fanatiek aan het jagen op libellen en andere insecten.
Tijdens het kijken naar twee Roodborsttapuiten vloog er een groep van 23 Regenwulpen over.
De Regenwulpen zijn net als veel vogels net terug gekeerd uit hun overwinteringgebied in Afrika. Deze steltloper kan overvliegend herkend worden aan zijn karakteristieke roep: bie-bie-bie-bie.
Eveneens werden langs het middenpad de eerste twee Tapuiten waargenomen.
Er was zelfs sprake van een directe vergelijking met een Roodborsttapuit in één struikje, een heel leuk gezicht.
 

Op de Duursma’s dobbe werden maar liefst 4 Geoorde Futen waargenomen. Vroeger was de Geoorde fuut in grotere getale aanwezig dan momenteel het geval is. Overigens is dit een hele mooie vogel om te zien.
Aan het einde van de excursie werd nog een Geelgors gehoord.

Al met al was het een geslaagde excursie met een aantal leuke vogelsoorten.
 

Geplaatst in: Natuerferiening Bakkefean

2 reacties op “Excursie Duurswouderheide, 21-04-2009

  1. Sfinx64 zegt:

    Echte vogelaars!

  2. jan noordman zegt:

    Wat ziet dit er profesioneel uit ,klasse

Geef een reactie