Ledenvergadering Historische Vereniging

 Uitnodiging algemene ledenvergadering Historische Vereniging Bakkeveen

Woensdag 11 februari 2009 op 20.00 uur in Dúndelle te Bakkeveen
 
1.    Opening en mededingen
2.      Jaarverslag 2008
3.      Verslag van de kascommissie
4.      Financieel verslag 2008
5.      Goedkeuring jaarstukken 2008
6.      Bespreking jaarplan 2009
Uitgangspunt is dat we in 2009 doorgaan met de dingen waarmee we in 2008 begonnen zijn, maar wellicht leven er bij de leden nog wensen en verwachtingen die in het jaarplan meegenomen kunnen worden.
7.      Voorstel contributiewijziging voor buitenleden zonder email.
Het bestuur stelt voor om de contributie van buitenleden (aan wie de publicaties van de vereniging per post worden verzonden) met ingang van 2009 te verhogen met 5 euro per jaar.
8.      Rondvraag
9.      Sluiting
Daarna leest tot de pauze Fokje Hoogeveen oude Bakkeveenster volksverhalen voor.
 
Na de pauze presenteren we fotomateriaal en enkele bewegende beelden van de sneeuwstorm in februari 1979 (nu 30 jaar geleden), die het dagelijks leven in en om Bakkeveen deels had lamgelegd. We gaan er vanuit dat de bijbehorende verhalen spontaan loskomen !!
Geplaatst in: Historie

Geef een reactie